Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2009

Αίμα αθώων.... Αίμα αθώον....

 Αίμα αθώον
.
 .
Η έπαρση,
το υπέρ, το υπεράνω, το super,
το φιλόπρωτον,
τα άνευ νοήματος, α-νόητα
επί χάρτου σχέδια…
.
Η Ύβρις σε έξαρση σκαλίζει σάρκες
Και η Άτη εκδικήτρια ξεπηδά.
Ζηλόφθονα περιφρουρεί τη λεία της
.
Η Άτη οδηγητής του ακόρεστου
και ο παγκόσμιος νους τυφλός.
Οι καρδιές των ΟΗέδων
πωρωμένες και άνυδρες
περνούν τις άλαλες γλώσσες
από τα βδελυρά τους χείλη
και γεύονται
αίμα αθώων
.
Και το "είναι" μου
προσκυνητής
στην βρεφική Σου κλίνη,
αποθέτης Ελπίδας…
.