Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

«Το φανταστικό μου σπίτι»
Δραστηριότητα ανάπτυξης λεξιλογίου σε παιδιά
με Μαθησιακές Δυσκολίες

Πως αναπτύσσεται το λεξιλόγιο μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες 
μέσα από διασκεδαστικές εργασίες;
Πολύ συχνά οι γονείς μαθητών με ΜΔ παραπονούνται στους εκπαιδευτικούς ότι το παιδί τους δεν έχει ένα «πλούσιο» λεξιλόγιο. Σε αυτή την περίπτωση το παιδί δεν έχει το λεγόμενο «παραγωγικό ή ενεργητικό» λεξιλόγιο εννοώντας το σύνολο των λέξεων που χρησιμοποιείται από το παιδί κάθε φορά. 
Το λεξιλόγιο είναι πολύ βασικό για ένα παιδί και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μετράται ποσοτικά αλλά αναζητούμε πάντα την βελτίωση της ικανότητας των παιδιών να αποδίδουν την κατάλληλη ονομασία σε αντικείμενα. 
Σκοπός μας, ως εκπαιδευτικοί αλλά και γονείς, είναι να αυξήσουμε το μέγεθος του λεξιλογίου του παιδιού και να το ενισχύσουμε.

Παρακάτω δίνεται μια διασκεδαστική δραστηριότητα για χρήση εντός της τάξης ή ακόμη και στο σπίτι.
«Το φανταστικό μου σπίτι»

Γιατί; 
Περιγραφή, θεματικό λεξιλόγιο, ενεργοποίηση φαντασίας.
Υλικά που απαιτούνται: 
Α4 φύλλα χαρτιού, μολύβια, χρώματα
Που; τάξη, σπίτι
Απαιτούμενος χρόνος: 
ανάλογα με τη σύσταση της τάξης, περίπου 60 λεπτά

Δίνουμε σε κάθε μαθητή μας από ένα φύλλο χαρτί Α4. Τους ζητάμε να ζωγραφίσουν ένα σπίτι. Όλοι εργάζονται μεμονωμένα. Όταν έχουν οι μαθητές τελειώσει, διπλώνουν τα χαρτιά τους για να μην μπορεί κανείς να τα δει και τα τοποθετούν στο κέντρο του θρανίου και τα ανακατεύουν. Κάθε μαθητής διαλέγει ένα και το ξεδιπλώνει.

Ρωτάμε έναν-έναν τους μαθητές να περιγράψει λεπτομερώς το σπίτι που έχει επιλέξει. Ζητάμε να μας πει για τους ενοίκους του σπιτιού, τα έπιπλα, τα χρώματα σε κάθε δωμάτιο, που βρίσκεται το σπίτι και καθετί που οι μαθητές θεωρούν απαραίτητο.

Τέλος όλες οι ζωγραφιές τοποθετούνται στο θρανίο και ο κάθε μαθητής επιλέγει όποια ζωγραφιά του αρέσει και γράφει το όνομά του στο πίσω μέρος της σελίδας. Κάθε ζωγραφιά θα έχει μόνο ένα όνομα. Στο σπίτι ή στην τάξη, περιγράφει το σπίτι που έχει γραπτά και προσθέτει με τη φαντασία του ό,τι θεωρεί απαραίτητο.

Ξυδοπούλου Έλενα_English (SEN) Teacher, ELT Author, Teacher Trainer, Director of One Way SUCCESS – 210 42 22 216