Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2014

Xριστός ἐτέχθη ἐπί γῆς

Menologion of Basil II. Christmas, 11th century
Xριστός ἐτέχθη ἐπί γῆς
ἐν φάτνη σπάργανα φορέσας

τά δεσμά διαρήξας τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν.

 Απόσπασμα από τη συναυλία της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
της Ι.Μ. Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως.

 
Ύμνος που ψαλλόταν αντί του τρισαγίου κατά τον 9ο αιώνα στη Μεγάλη Εκκλησία, δηλαδή την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως.
Το τροπάριο αυτό απαντάται μόνο σε αυτό το τυπικό και αλιεύθηκε από τον διευθυντή της Σχολής Πρωτ. Θεόδωρο Παπαγιάννη.

Πηγή: Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως

Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσατε.

Η γέννηση του Χριστού
Εγκαυστική εικόνα από τη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά
7ος αι. μ.Χ.
Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσατε.
Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε.
Χριστὸς ἐπὶ γῆς· ὑψώθητε.
ᾌσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ,
καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί·
ὅτι δεδόξασται.