Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

Οι παιδόφιλοι - παιδεραστές και η μυλόπετρα
που τους αξίζει

Ὃς δ’ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης.

Και όποιος βλάψει ένα από αυτά τα μικρά που σε μένα πιστεύουν, τον συμφέρει να κρεμαστεί στο λαιμό του μια μυλόπετρα και να πέσει να πνιγεί στο βάθος της θάλασσας.