Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Είναι η Υπερλεξία Δυσλεξία;

Είναι πιθανόν ένα παιδί να μάθει να διαβάζει από νωρίς χωρίς να έχει υπερλεξία. Πολλά χαρισματικά παιδιά αποκτούν εύκολα αναγνωστικές δεξιότητες από την ηλικία των τριών ή τεσσάρων χρόνων.


Τα παιδιά με υπερλεξία επιδεικνύουν μία πρόωρη και έντονη γοητεία με τα γράμματα, τους αριθμούς, τα μοτίβα και τα λογότυπα καθώς και μία αυτοδίδακτη και πρόωρη ικανότητα στην ανάγνωση, την γραφή, την ορθογραφία ή τους υπολογισμούς, συνήθως πριν την ηλικία των πέντε. Ταυτόχρονα όμως, έχουν σημαντικές δυσκολίες στην κατανόηση και τη χρήση του προφορικού λόγου καθώς και με την κοινωνικοποίηση και την αλληλεπίδραση με τους άλλους ανθρώπους.

Παρόλο που έχουν αποκτήσει από νωρίς την αναγνωστική ικανότητα, αυτό κάνει την υπερλεξία πολύ διαφορετική από την δυσλεξία. Όμως, και οι δύο καταστάσεις έχουν τη ρίζα τους στις δυσκολίες με την κατανόηση και τη χρήση της γλώσσας. 

Ένα παιδί με υπερλεξία συχνά είναι πολύ έξυπνο, μαθαίνοντας περισσότερο από οπτικές πληροφορίες που παρουσιάζονται μπροστά του. Ενώ μπορεί εύκολα να χειριστεί και να καταλάβει τα γραπτά σύμβολα της γλώσσας και των εννοιών, έχει προβλήματα με τον προφορικό λόγο. Αντίθετα, το παιδί με δυσλεξία έχει δυσκολίες με τα σύμβολα αλλά είναι ικανό να επικοινωνεί καλά προφορικά και να κατανοεί τις γλωσσικές έννοιες που του δίνονται.
Χρήσιμο
Είναι πιθανόν ένα παιδί να μάθει να διαβάζει από νωρίς χωρίς να έχει υπερλεξία. Πολλά χαρισματικά παιδιά αποκτούν εύκολα αναγνωστικές δεξιότητες από την ηλικία των τριών ή τεσσάρων χρόνων. Καμιά φορά όμως, ακόμα και ένα παιδί με δυσλεξία θα μπορούσε να έχει από νωρίς καλή ανάγνωση, αλλά η δυσλεξία ίσως διαγνωστεί αργότερα, όταν στο παιδί θα παρουσιαστούν δυσκολίες που έχουν να κάνουν με ανώτερες αναγνωστικές δεξιότητες, γραφής ή ορθογραφίας.

Τι είναι η Ηχολαλία στα παιδιά με αυτισμό;

Ηχολαλία στον Αυτισμό:
Γιατί το παιδί μου επαναλαμβάνει ό,τι λέω;

Επαναλαμβάνει το παιδί σας τις δικές σας λέξεις ή τις λέξεις των άλλων, αυτά που ακούει στην τηλεόραση ή τους ήχους που προέρχονται από το περιβάλλον; 
Τα παιδιά, τα οποία δεν εμφανίζουν καθυστέρηση στην ομιλία και ανήκουν στο φάσμα των αυτιστικών διαταραχών, τείνουν να επαναλαμβάνουν λέξεις και φράσεις, χωρίς να κατανοούν πλήρως τη σημασία τους, κάτι που συνιστά την ηχολαλία.

Τι είναι η Ηχολαλία;

Η ηχολαλία είναι η αυθόρμητη επανάληψη της ομιλίας των άλλων, δηλαδή η επανάληψη λέξεων, φράσεων και προτάσεων. Η επανάληψη μπορεί να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ακρόαση των λέξεων ή των ήχων, ή μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα, συνιστώντας με αυτόν τον τρόπο ένα είδος καθυστερημένης ηχολαλίας. Ακόμα, τα παιδιά με υπερλεξία συχνά εμφανίζουν ηχολαλία.

Σε τι διαφέρει η Ηχολαλία από την Υπερλεξία;

Η υπερλεξία είναι η αναγνωστική ικανότητα, η οποία είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη ικανότητα σε μία συγκεκριμένη ηλικία. Παρόλο που το παιδί επαναλαμβάνει συχνά λέξεις, τις οποίες έχει διαβάσει, δεν κατανοεί τη σημασία των λέξεων αυτών. Επαναλαμβάνει, δηλαδή, αυτό που έχει διαβάσει: σε αντίθεση, τα παιδιά με ηχολαλία επαναλαμβάνουν αυτά, τα οποία έχουν ακούσει. Και στις δύο περιπτώσεις, όταν τα παιδιά είναι μικρής ηλικίας, κατανοούν σε μικρό βαθμό τις λέξεις, τις οποίες επαναλαμβάνουν.

Μα, καταλαβαίνει τι λέει;

Ενώ φαίνεται πως το παιδί επαναλαμβάνει λέξεις ή φράσεις στο σωστό πλαίσιο, συχνά δεν κατανοεί πλήρως τη γλώσσα αλλά και τις επιπτώσεις, τις οποίες έχουν τα λεγόμενά του. Παρόλα αυτά, η επανάληψη αποτελεί έναν τρόπο εκμάθησης της γλώσσας μέσω της απομνημόνευσης και συχνά συνιστά μία προσπάθεια για επικοινωνία. 
Για παράδειγμα, όταν ρωτηθεί, «Θέλεις χυμό;», η απάντηση του παιδιού σας ενδέχεται να είναι επίσης «Θέλεις χυμό;» με τον ίδιο επιτονισμό, με τον οποίο ρωτάτε. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιεί τη φράση ως κατάφαση στην ερώτησή σας. Με άλλα λόγια, επαναλαμβάνει την ερώτηση για να επιβεβαιώσει ότι πράγματι θέλει χυμό. Η επανάληψη της ερώτησης ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακόμα και με κάποια χρονική καθυστέρηση, απαντώντας ως εξής: «Ναι. Θέλω χυμό;». 
Παρομοίως, ένα παιδί, το οποίο ακούει στην τηλεόραση τη φράση «Έχεις γάλα;», ενδεχομένως να επαναλάβει τη φράση, ακόμα και αν δε θέλει γάλα, με τον ίδιο επιτονισμό και ρυθμό, με τον οποίο τον άκουσε στην τηλεόραση. Επίσης, σε αντίστοιχη ερώτησή σας -αν δηλαδή θα ήθελε γάλα- ενδέχεται να απαντήσει με την ερώτηση «Έχεις γάλα;».

Θα μιλήσει ποτέ με τον σωστό τρόπο;

Η παρουσία της ηχολαλίας στα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα αυτισμού, αποτελεί ένα καλό σημάδι: σημαίνει πως επεξεργάζονται τα γλωσσικά ερεθίσματα, παρόλο που αυτό συμβαίνει με διαφορετικό τρόπο απ’ ότι τα επεξεργάζονται συνήθως τα παιδιά της ηλικίας του. Τα παιδιά αυτά δεν έχουν καθυστέρηση στην ομιλία και με την πάροδο του χρόνου αποκτούν όλο και πιο σύνθετες δεξιότητες ομιλίας. Αποτελεί, δηλαδή, έναν τρόπο εκμάθησης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων ομιλίας, χωρίς, όμως, να συνιστά μία «μη φυσιολογική» ανάπτυξη στην ομιλία του. Παρόλα αυτά, η ανάπτυξη ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Είναι πιθανό να σταματήσει την ηχολαλία;

Είναι σχεδόν απίθανο για ένα παιδί που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, να σταματήσει να ηχολαλεί. Ωστόσο, η ηχολαλία ενδέχεται να γίνει λιγότερο έντονη και σε κάποιες περιπτώσεις σχεδόν μη αντιληπτή. 
Οι ενήλικες με αυτισμό εξακολουθούν να εμφανίζουν ηχολαλία, γεγονός το οποίο μπορεί να φαίνεται ως επανάληψη των φράσεων του συνομιλητή του (ή όχι). Σε περιπτώσεις, στις οποίες δίνονται οδηγίες για την εκτέλεση κάποιας δραστηριότητας, ενδέχεται να επαναλάβουν τις οδηγίες με μη συνειδητό τρόπο. 
Ακόμα, ενδέχεται να επαναλαμβάνουν λόγια από ταινίες, ή τηλεοπτικές εκπομπές: αυτό μπορεί να συμβαίνει και μη λεκτικά, δηλαδή επαναλαμβάνοντας τα λόγια από «μέσα» τους. Στην τελευταία περίπτωση, ακούγοντας τον εαυτό τους να επαναλαμβάνει τα λόγια, επαναλαμβάνουν αυτά που εκφέρουν.

Ναι, αλλά τί χρειάζεται να κάνω σε αυτή την περίσταση; Υπάρχει θεραπεία για την ηχολαλία;

Δεν υπάρχει θεραπεία για την ηχολαλία. Ωστόσο, μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας να ενισχύσει τις γλωσσικές του δεξιότητες. Αρχικά, κρατείστε την ψυχραιμία σας και προσπαθήστε να έχετε συγκροτημένο λόγο. Προσπαθήστε να είστε συγκεκριμένοι και άμεσοι, κάνοντας ερωτήσεις που απαντούν σε «ναι» ή «όχι». Λόγου χάρη, στο παράδειγμα που δόθηκε με το χυμό, αν το παιδί σας επαναλαμβάνει τις ερωτήσεις σας, μπορείτε να πείτε «Ναι, θέλω χυμό». Το πιο πιθανό είναι να απαντήσει επαναλαμβάνοντας τη φράση σας, συνηθίζοντας και απομνημονεύοντας με αυτόν τον τρόπο τη φράση αυτή. Χρειάζεται να είστε ήρεμοι, επίμονοι και υπομονετικοί.
Η ηχολαλία, παρόλο που δεν αποτελεί διαγνωστικό κριτήριο για τον αυτισμό, συχνά εμφανίζεται σε παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Η εμφάνιση αυτή σε ένα νήπιο δεν αποτελεί μία ένδειξη του αυτισμού: η ηχολαλία ενδέχεται να εμφανιστεί χωρίς το παιδί να βρίσκεται στο φάσμα. Εάν έχετε ανησυχίες ότι το παιδί σας ηχολαλεί, μιλήστε με τον παιδίατρο, ή επικοινωνήστε με κάποιον λογοθεραπευτή.

ikidcenters

Το παιδί σου εξαφανίστηκε;
Οι πιο δυσάρεστες και δύσκολες ώρες για έναν γονιό

Πρακτικές και χρήσιμες συμβουλές προς τους γονείς που αντιμετωπίζουν μια αιφνιδιαστική εξαφάνιση του παιδιού τους.


Με αφορμή τις χθεσινές ανησυχητικές εξαφανίσεις παιδιών αναδημοσιεύουμε το άρθρο των ψυχολόγων του "Χαμόγελου του Παιδιού" με πρακτικές και χρήσιμες συμβουλές προς τους γονείς που αντιμετωπίζουν μια αιφνιδιαστική εξαφάνιση του παιδιού τους.

Συμβουλές αντιμετώπισης προς τους Γονείς

Η πόρτα ανοίγει και το παιδί φεύγει....Και περιμένεις ότι η πόρτα θα ξανανοίξει αλλά κάτι μέσα σου, σου λέει ότι έφυγε, το έσκασε ή τέλος πάντων χάθηκε στο δρόμο.... περιμένεις να γυρίσει αλλά όσο ο χρόνος περνάει, η αγωνία συνυπάρχει με την ελπίδα και πιστεύεις ότι θα γυρίσει....
Και όμως δεν γυρίζει…. Εσύ που πας; Τι κάνεις; Μέσα στον πανικό προσπάθησε....
* Βρες την πιο πρόσφατη φωτογραφία και ανάφερε ΑΜΕΣΑ την εξαφάνιση στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής σου. 
* ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΩΝ 24 ΩΡΩΝ.
* Επικοινώνησε με το 116000, την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά. Θα λάβεις τις κατάλληλες κατευθύνσεις άμεσα, καθώς οι πρώτες ώρες και το τι θα γίνει μέσα σε αυτές παίζουν σημαντικό ρόλο για την έκβαση της εξαφάνισης.
* Να θυμηθείς αν είχε λόγο να φύγει. 

Εάν είχε συμβεί κάτι. Είναι πολύ σημαντική πληροφορία για να προσεγγίσει κάποιος το παιδί.
Έχει ξαναφύγει έστω και για λίγο; 

Που έχει πάει; Με ποιόν μίλησε; 
Είναι σημαντικό να ελεγχθούν και αυτές οι πληροφορίες.
* Έχει πάρει χρήματα; Ταυτότητα; Ρούχα;
* Επικοινώνησε με φίλους, γνωστούς και συγγενείς. Πιθανόν να είναι κάπου που νοιώθει ασφάλεια.
* Προσπάθησε να επικοινωνήσεις μαζί του. Μέσω κινητού, sms, e-mail, σελίδων κοινωνικής δικτύωσης (τύπου Facebook). Βοηθήστε το να καταλάβει ότι νοιάζεσαι και το ψάχνεις.
* Πες του Σ’ΑΓΑΠΩ, δείξε του την αγάπη σου. Δεν είναι δεδομένο ότι την ξέρει.

Οι ώρες και πιθανόν οι μέρες περνούν… και εσύ δεν κοιμάσαι, δεν τρως για να μην απασχολείς το μυαλό σου και να είσαι έτοιμος σε περίπτωση που κάτι γίνει. Όμως η δική σου σωματική κατάσταση είναι σημαντική για να είσαι αποτελεσματικός. Φάε κάτι, πιες ένα χυμό, ξεκουράσου για να είσαι πραγματικά έτοιμος.
Σε περίπτωση που το παιδί επικοινωνήσει μαζί σας δείξτε του την αγάπη και το ενδιαφέρον σας και όχι το θυμό ή την απογοήτευση σας. Εξασφαλίστε την επικοινωνία μαζί του.
Πρόκειται για τις πιο δυσάρεστες και δύσκολες ώρες ενός γονέα....Δεν είστε μόνοι σας.... έχετε κάπου να πάτε, κάποιον να μιλήσετε.

Η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 είναι δωρεάν, εικοσιτετράωρη και απαντούν κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι με μεγάλη εμπειρία σε θέματα παιδιών που έχουν φύγει ή εξαφανιστεί.

irafina

«Έχουν όπλα μπαμπά» -«Εμείς έχουμε λουλούδια»
Des fleurs contre des pistolets

Ένας μπαμπάς από τη Γαλλία προσπαθεί να εξηγήσει στον γιο του με τον πιο γλυκό τρόπο, γιατί δεν πρέπει να ανησυχεί επειδή μένει στη Γαλλία, και πως τα μόνα όπλα που χρειάζεται να έχει ένας άνθρωπος είναι τα λουλούδια και μερικά κεριά.
Des fleurs contre des pistolets, un petit garçon se fait expliquer les attentats (VIDÉO)
Πατέρας και γιος έδωσαν μια μίνι συνέντευξη στο Le Petit Journal στη γαλλική τηλεόραση, μία μέρα μετά την τρομοκρατική επίθεση στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, στο μέρος των επιθέσεων, έξω από το Bataclan. Ο δημοσιογράφος σκύβει και ρωτάει τον μικρό αν κατάλαβε τι έγινε. Τότε ένας γλυκός διάλογος ξεκινάει μεταξύ πατέρα και γιου.

Δείτε το video εδώ

Ο διάλογος πατέρα και γιου μεταφρασμένος
Παιδί: "Ναι, επειδή ήταν πολύ πολύ πολύ θυμωμένοι. Οι κακοί άνθρωποι δεν είναι πολύ καλοί. Και πρέπει πραγματικά να προσέχουμε γιατί θα χρειαστεί να αλλάξουμε σπίτι.
Πατέρας: "Όχι, μην ανησυχείς, δεν θα αλλάξουμε σπίτι. Η Γαλλία είναι το σπίτι μας".
Παιδί: "Αλλά υπάρχουν κακοί μπαμπά".
Πατέρας: "Ναι, αλλά υπάρχουν παντού κακοί".
Παιδί: "Έχουν όπλα, μπορούν να μας πυροβολήσουν, επειδή έχουν όπλα και είναι κακοί, μπαμπά".
Πατέρας: "Έχουν όπλα, αλλά εμείς έχουμε λουλούδια".
Παιδί: "Αλλά τα λουλούδια δεν κάνουν τίποτα. Είναι για..".
Πατέρας: "Φυσικά και κάνουν. Βλέπεις; Όλοι αφήνουν λουλούδια. Είναι για να πολεμήσουν εναντίον των όπλων".
Παιδί: "Και είναι για να μας προστατεύουν; Και τα κεριά το ίδιο;"
Πατέρας: "Είναι εκεί για να μην ξεχνάμε αυτούς που έφυγαν χθες".
Παιδί: "Τα λουλούδια και τα κεριά είναι εδώ για να μας προστατεύουν".
Δημοσιογράφος: "Αισθάνεσαι καλύτερα;"
Παιδί: "Ναι, αισθάνομαι καλύτερα".


*Το video αρχικά ανέβηκε στη σελίδα του Le Petit Journal στο Facebook, και αργότερα στο Youtube από τον χρήστη Jeje125 με αγγλικούς υπότιτλους, αλλά δεσμεύτηκε από το κανάλι λόγω πνευματικών δικαιωμάτων.

Ο πατέρας που εμφανίζεται στο video σχολίασε, μάλιστα, κάτω από την ανάρτηση του Le Petit Journal, ευχαριστώντας όσους λένε όμορφα λόγια και σχολιάζοντας: "Θέλω να πω μόνο ένα πράγμα: είμαι περήφανος που είμαι Γάλλος και είμαι περήφανος για τους συμπατριώτες μου. Εγώ και η οικογένειά μου, σας αγκαλιάζουμε".

pathfinder

Ας βοηθήσουμε οικονομικά, όσο μπορούμε,
την Κιβωτό του Κόσμου

Έκκληση για οικονομική ενίσχυση απευθύνει ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού, Κιβωτός του Κόσμου προκειμένου να καλύψει πολλές πάγιες ανάγκες και φέτος.
Παιδιά που βίωναν καθημερινά την εγκατάλειψη, την αδιαφορία, το ρατσισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε μία από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας, την Ακαδημία Πλάτωνος. Βλέποντας την ανείπωτη φτώχεια και την εξαθλίωση των παιδιών αυτών ο πατέρας Αντώνιος δε δίστασε να αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό το έργο που εκτός από έργο αγάπης είναι για εκείνον έργο ζωής.
-------------------
Ενισχύστε το σκοπό μας, τονίζει στην έκκληση βοήθειας, καλώντας από σταθερό και κινητό τηλέφωνο στο 19888 (χρέωση 2,46 ευρώ η κλήση) ή στέλνοντας μήνυμα στο 19888 (2,46 ευρώ το sms) (ισχύει έως 19/1/2016), ή καλώντας στο 901 11 170 170 (3,67 ευρώ η κλήση, εντός δικτύου ΟΤΕ, ισχύει συνεχώς).
Επιπλέον, στους Λογαριασμούς 

Eurobank: 0026 0178 870100 872073 
και στην Πειραιώς: 5023 032595 870.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η οικονομική βοήθεια που θα δεχθεί θα συμβάλει στην κάλυψη μηνιαίων μισθών για τους ειδικούς παιδαγωγούς σε Αθήνα, Χίο, Πωγωνιανή Ηπείρου

Τα σπίτια φιλοξενίας είναι 24ωρης λειτουργίας. 
Ας βοηθήσουμε στην αγορά πετρελαίου θέρμανσης για τα σπίτια φιλοξενίας σε Αθήνα, Χίο και Πωγωνιανή Ηπείρου στην αγορά βενζίνης για τις ημερήσιες μετακινήσεις των παιδιών από τα σπίτια φιλοξενίας στα σχολεία και στις δραστηριότητές τους στην εξόφληση λογαριασμών ΔΕΚΟ (ΔΕΗ και νερού) στην επιδότηση-πληρωμή ενοικίων για το πρόγραμμα «Στέγη για τη μητέρα και το παιδί», όπου ενισχύονται οικονομικά 100 μονογονεϊκές οικογένειες για να πληρώνουν το ενοίκιό τους και να κρατούν το σπιτικό τους και στα οικονομικά επιδόματα που προσφέρονται σε όλες τις μονογονεϊκές κι άπορες οικογένειες που είναι υπό την προστασία και τη φροντίδα της Κιβωτού του Κόσμου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

eleftheriaonline

Αυτός είναι ο παιδεραστής του Κερατσινίου
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Βασίλειος του Λάμπρου και της Μαρίας

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, χρονικής διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων από την εγκληματική του δράση και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της ποινικής αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των λοιπών ομοειδών εγκλημάτων που πιθανότατα τέλεσε σε βάρος άλλων θυμάτων.
Στο φως της δημοσιότητας έδωσε η Ελληνική Αστυνομία, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής διάταξης τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες του 33χρονου, ο οποίος συνελήφθη στις 29-10-2015 στο Κερατσίνι, για αποπλάνηση ανηλίκου.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον:
ΚΟΥΤΣΙΚΟ Βασίλειο του Λάμπρου και της Μαρίας, γεννηθέντα το 1982 στον Πειραιά.

Υπενθυμίζεται, ότι ο 33χρονος είχε συλληφθεί το απόγευμα της 29-10-2015 στο Κερατσίνι, για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και αποπλάνηση παιδιών κατά συρροή και κατ΄ εξακολούθηση.Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο δράστης απογευματινές ώρες της 28-10-2015 προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος ανήλικης και προσπάθησε να την δελεάσει, προσφέροντάς της μικρό χρηματικό ποσό, να τον ακολουθήσει στην οικία του. Την επομένη (29-10-2015) έγινε αντιληπτός στο ίδιο σημείο και προσήχθη από κληθέντες αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.
Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς είχε προβεί κατ΄ επανάληψη σε ασελγείς πράξεις και προτάσεις σε βάρος της προαναφερόμενης ανήλικης, καθώς και σε βάρος άλλων δύο ανήλικων κοριτσιών στην ίδια περιοχή.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά, ο οποίος τον παρέπεμψε για κύρια ανάκριση σε Τακτικό Ανακριτή.

newsbomb
Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476370 της Υποδιεύθυνσης Ανηλίκων και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. 
Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.