Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019

Το 43,2% των εφήβων στην Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους

Δύο στους πέντε εφήβους στην Ελλάδα, δεν είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους, ενώ ένας στους τέσσερις εφήβους έχει σκεφτεί να βλάψει ηθελημένα τον εαυτό του, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας (ΕΠΙΨΥ) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας (10/10).
Συγκεκριμένα, από τις πανελλήνιες επιδημιολογικές έρευνες «Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των έφηβων-μαθητών» (Έρευνα HBSC/WHO) και «Πανελλήνια έρευνα στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές» (Έρευνα ESPAD) που πραγματοποιούνται σε διαδοχικά έτη και επαναλαμβάνονται ανά τετραετία, προκύπτει ότι: περισσότεροι από δύο στους 5 εφήβους (43,2%) δεν είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους, τα κορίτσια σε υψηλότερο ποσοστό από τα αγόρια (48,0% και 38,4%, αντίστοιχα).
Η χαμηλή ικανοποίηση από τη ζωή αυξάνεται στη διάρκεια της εφηβείας από 23,6% στην ηλικία των 11 ετών, σε 49,9% στην ηλικία των 13 και 55,0% στην ηλικία των 15 ετών.
Διαχρονικές συγκρίσεις με τα αντίστοιχα ευρήματα προηγούμενων ερευνών δείχνουν αύξηση του ποσοστού χαμηλής ικανοποίησης από τη ζωή από το 2002 στο 2018 (από 30,3% σε 43,2%), ένας στους 12 εφήβους (8,1%) αξιολογεί την υγεία του ως «μέτρια» ή «κακή», με τα κορίτσια και πάλι να είναι σε δυσμενέστερη θέση (9,5% έναντι 6,7% των αγοριών). Όπως και για την ικανοποίηση από τη ζωή έτσι και για την αξιολόγηση της υγείας, οι αναφορές για μέτρια/κακή υγεία αυξάνονται με την ηλικία από τα 11 (5,1%) και 13 (7,5%) στα 15 έτη (11,5%).
Η ικανοποίηση από τη ζωή και την υγεία φαίνεται να συνδέονται με την οικονομική κατάσταση της οικογένειας των εφήβων. Έτσι, περισσότεροι από τους μισούς εφήβους (51,7%) των οποίων η οικογένειά ανήκει στο κατώτερο οικονομικό στρώμα αναφέρουν χαμηλή ικανοποίηση από τη ζωή, έναντι των δύο στους 5 (43,3%) των οποίων η οικογένεια ανήκει στο μεσαίο οικονομικό στρώμα και ενός στους 3 (37,5%) των οποίων η οικογένεια ανήκει στο ανώτερο.
Αντίστοιχα, ένας στους 9 εφήβους (10,6%) των οποίων η οικογένειά ανήκει στο κατώτερο οικονομικό στρώμα αξιολογεί την υγεία του ως «κακή» ή «μέτρια», έναντι ενός στους 13 (7,9%) όσων η οικογένειά ανήκει στο μεσαίο οικονομικό στρώμα και ενός στους 15 (6,8%) των οποίων η οικογένεια ανήκει στο ανώτερο στρώμα.
Το καταθλιπτικό συναίσθημα ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της εφηβείας
Η παρουσία συμπτωμάτων στην εφηβεία αποτελεί δείκτη κακής υγείας και ύπαρξης ψυχολογικών συγκρούσεων και στρεσογόνων καταστάσεων και σύμφωνα με πολλές μελέτες φαίνεται να συνδέεται με το χαμηλό επίπεδο ικανοποίησης από το σχολείο και τις σχέσεις με φίλους και γονείς και, ειδικά στα κορίτσια, με την αρνητική εικόνα για την εξωτερική εμφάνιση. Περισσότεροι από δύο στους 5 εφήβους (44,0%) αναφέρουν παρουσία τουλάχιστον 2 συμπτωμάτων, τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα.
Η νευρικότητα (36,6%), η δυσθυμία (36,5%) και η ακεφιά (22,8%) αναφέρονται συχνότερα. Οι αναφορές σε πρόσφατα συμπτώματα αυξάνονται από την ηλικία των 11 (33,0%), σε αυτήν των 13 (47,6%) και 15 ετών (50,6%). Τα κορίτσια αναφέρουν παρουσία συμπτωμάτων σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό (52,5%) συγκριτικά με τα αγόρια (35,4%).
Το καταθλιπτικό συναίσθημα αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της εφηβείας, το οποίο αποχωρεί προοδευτικά με την έξοδο από αυτήν. Ωστόσο, τα καταθλιπτικά συμπτώματα σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να δηλώνουν την παρουσία κατάθλιψης η οποία χρήζει θεραπευτικής αντιμετώπισης.
Η έγκαιρη αναγνώριση της κλινικής κατάθλιψης και της έγκαιρης αντιμετώπισής της είναι εξαιρετικά σημαντική. Στην έρευνα, υπολογίστηκε με τη βοήθεια ειδικής κλίμακας το ποσοστό των εφήβων με καταθλιπτικό συναίσθημα που ενδέχεται να συνδέεται με κλινική κατάθλιψη. Διαπιστώθηκε πως το 28,2% των εφήβων 11-15 ετών εμφανίζουν καταθλιπτικό συναίσθημα το οποίο αυξάνεται από την ηλικία των 11 (15,0%), στην ηλικία των 13 (31,8%) και των 15 ετών (37,1%). Τα κορίτσια και πάλι φαίνεται ότι βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση, με το αντίστοιχο ποσοστό για εκείνα να ανέρχεται στο 36,1% έναντι του 20,2% για τα αγόρια.
Το χρόνιο άγχος φαίνεται ότι έχει ένα ευρύ φάσμα επιπτώσεων τόσο στη σωματική όσο και την ψυχολογική υγεία των εφήβων και συνδέεται με πλήθος χρόνιων νοσημάτων στην ενήλικη ζωή.
Υπολογίστηκε η μέση τιμή άγχους στους εφήβους με τη χρήση ειδικής κλίμακας ανίχνευσης (οι έφηβοι ρωτήθηκαν για τη συχνότητα με την οποία τις 30 τελευταίες ημέρες ένιωσαν ότι δεν μπορούν να ελέγξουν/διαχειριστούν σημαντικά πράγματα στη ζωή τους και προσωπικά τους προβλήματα).
Τα ευρήματα για το 2018 δείχνουν πως η μέση τιμή άγχους στην κλίμακα (εύρος τιμών κλίμακας: 0-16, υψηλότερη τιμή υποδεικνύει περισσότερο άγχος) αυξάνεται με την ηλικία – από 4,8 στην ηλικία των 11 ετών σε 6,1 και 6,3 αντίστοιχα στις ηλικίες των 13 και 15 ετών.
Υψηλότερες τιμές άγχους εμφανίζουν και πάλι τα κορίτσια σε σύγκριση με τα αγόρια (6,2 και 5,2 αντίστοιχα), καθώς και οι μαθητές από οικογένειες χαμηλού οικονομικού επιπέδου (6,1) σε σύγκριση με τους εφήβους από οικογένειες μέσου (5,8) και ανώτερου (5,4) οικονομικού επιπέδου.
Ένας στους τέσσερις εφήβους έχει σκεφτεί να βλάψει ηθελημένα τον εαυτό του
Το 2015, ένας στους 4 εφήβους (25,6%) ηλικίας 16 ετών, απαντά ότι έστω και μια φορά στη ζωή του έχει σκεφτεί να βλάψει ηθελημένα τον εαυτό του, τα κορίτσια σε υπερδιπλάσιο ποσοστό από τα αγόρια (36,3% και 14,6%, αντίστοιχα).
Χαμηλότερο αλλά άξιο προσοχής ποσοστό εφήβων (8,7%) απαντούν ότι έχουν σκεφτεί τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους να βλάψουν ηθελημένα τον εαυτό τους, τα κορίτσια σε υπερτριπλάσιο ποσοστό από τα αγόρια (13,1% και 4,2%, αντίστοιχα).
Διαχρονικά, από το 1999 στο 2015, το ποσοστό των εφήβων που απαντούν ότι έχουν σκεφτεί να βλάψουν ηθελημένα τον εαυτό τους, τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους, μειώνεται σημαντικά από 39,4% σε 25,6%.
Ένας στους 11 εφήβους ηλικίας 16 ετών (9,0%), αναφέρει ότι έστω και μια φορά στη ζωή του έχει κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, τα κορίτσια σε υπερδιπλάσιο ποσοστό από τα αγόρια (12,4% και 5,5%, αντίστοιχα).
Μάλιστα ποσοστό 3,9% των εφήβων απαντούν ότι έχουν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας τουλάχιστον 2 φορές στη ζωή τους, τα κορίτσια και πάλι σε υπερδιπλάσιο ποσοστό από τα αγόρια (5,6% και 2,1%, αντίστοιχα).
Αξίζει να σημειωθεί ότι ποσοστό 1,6% απάντησαν ότι για την απόπειρα αυτοκτονίας που έκαναν χρειάστηκε να τους δει γιατρός και ποσοστό 0,6% να νοσηλευτούν. Διαχρονικά, από το 1984 στο 2015, το ποσοστό των εφήβων που απαντούν ότι έχουν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας τουλάχιστον μια φορά στη ζωή παρουσιάζει διακυμάνσεις: από 6,5% το 1984 αυξάνεται σε 15,1% το 1999 οπόταν και μειώνεται σταδιακά φτάνοντας το 11,0% το 2011 και το 9,0% το 2015.
Σύμφωνα με την κα. Άννα Κοκκέβη, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, και Επιστημονική Υπεύθυνη του Τομέα Επιδημιολογικών και Ψυχοκοινωνικών Ερευνών του ΕΠΙΨΥ, «η εφηβεία είναι μια περίοδος που κατά κανόνα χαρακτηρίζεται από καλή υγεία, ψυχική και σωματική, και χαμηλά επίπεδα νοσηρότητας και θνησιμότητας. Είναι, ωστόσο, και μία περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας οι έφηβοι εκτίθενται σε πολλαπλές εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις οι οποίες, μολονότι σπάνια παίρνουν τη μορφή κάποιας ψυχικής ασθένειας, εκδηλώνονται συχνά με ποικίλα συμπτώματα, ψυχολογικής ή σωματικής φύσεως».
Επιπλέον υπογραμμίζει ότι «γίνεται σαφές ότι η ενίσχυση της ευαίσθητης αυτής ομάδας πληθυσμού στο οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό πλαίσιο πρέπει να αποτελεί σταθερά προτεραιότητα στην χάραξη πολιτικών δημόσιας υγείας και ιδιαίτερα στο σχεδιασμό έγκαιρων παρεμβάσεων πρόληψης και αντιμετώπισης συμπεριφορών κινδύνου».

Πηγή: protothema.gr

ΕΟΦ: Μην αγοράζετε, Μην καταναλώνετε προϊόντα των εταιρειών Botanica Healthy Life και Biotica

Δελτία τύπου λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
Ο ΕΟΦ, προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση των προϊόντων:
daddy-cool
Actifix, Alergoxin, 
Alvofix, Androfix, 
Anemoprotect, Arthroactal, 
Arthrofix Regenerator, Arthroxin, 
Bioactal, Broncho Cleaner, 
Calmofix, Carcinofix, 
Cardioxin, Cell Cleaner, 
Cholesterol Cleaner, Colofix, 
Colon Cleaner, Cugi, 
Dermoactal, Diabexin, 
Fat Burner, Figurafix, Flevofix, 
Gallfix, Gastroxin, Glycofix, 
Happy Man, 
Happy Woman, 
Hepa Cleaner, Helicofix, 
Heparixin, 
Immunixin,
Lymphafix, 
Manfix, Manmax, 
Menoprotect, Multifix, 
Multitonic, Nephrofix, 
Paki, Parasite Cleaner,
pHmodulator, Podagro Protect, 
Podagrofix, Pulsfix, 
Relaxan, SlimX5, 
Strong kids, 
Triactal, 
Uroxin, 
Varixin, View protect, View fix, 
Womafix, Womanixin και 
Youth Booster.
daddy-cool
Τα εν λόγω προϊόντα διακινούνται μέσω διαδικτύου ως συμπληρώματα διατροφής, παρουσιάζονται, ωστόσο, ως φάρμακα, καθώς, κατά τη διαφήμισή τους, γίνεται αναφορά σε πλήθος θεραπευτικών ενδείξεων.
Τα προϊόντα δεν έχουν αξιολογηθεί ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους με συνέπεια να ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.
Υπεύθυνη για την κυκλοφορία τους φέρεται η εταιρεία Biotica 1961. Ο ΕΟΦ έχει προχωρήσει επανειλημμένα σε έκδοση δελτίων τύπου για πολλά από τα ανωτέρω προϊόντα (28/9/2017, 23/11/2017, 18/6/2018). 
Σημειώνεται ότι κατά το χρόνο έκδοσης των προηγούμενων δελτίων τύπου, τα προϊόντα διακινούνταν από την εταιρεία Botanica Healthy Life, με τα ίδια στοιχεία επικοινωνίας όπως η Biotica
‘Έπειτα από σχετική διερεύνηση, διαπιστώθηκε ότι η έδρα και τα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώνουν οι δύο εταιρείες στις ιστοσελίδες τους είναι απολύτως ψευδή. 
Είναι ενδεικτικό ότι οι τηλεφωνικοί αριθμοί δεν αντιστοιχούν σε πραγματικές τηλεφωνικές συνδέσεις, καθώς παραλείπεται ένα ψηφίο.
Ο ΕΟΦ έχει γίνει αποδέκτης πολλών αναφορών από καταναλωτές για προϊόντα που διακινούνται διαδικτυακά από τις παραπάνω εταιρείες.
Το παρόν δελτίου τύπου δεν περιορίζεται στα συγκεκριμένα προϊόντα που κατονομάζονται στο προοίμιο, αλλά ισχύει εξίσου για όλα τα μη εγκεκριμένα προϊόντα που κατά καιρούς διαθέτουν στην αγορά μέσω διαδικτύου οι ανωτέρω εταιρείες.
Υπενθυμίζεται ότι η αγορά φαρμάκων από αναξιόπιστες πηγές, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
eof
Φιλοξενία: Το Χαμομηλάκι

Παιχνίδια μετατρέπουν τη Σωστή Ανατροφή των Παιδιών σε Διασκέδαση

Έχουμε μια εικόνα των αρχών και των καλών τρόπων που θέλουμε να αποκτήσει το παιδί μας, όμως η μετάδοσή τους δεν είναι πάντα τόσο εύκολη. 
Οι ηθικοπλαστικοί λόγοι εκτός από το να μας κουράζουν, δεν είναι καθόλου αποτελεσματικοί, καθώς το παιδί τους βαριέται περισσότερο από εμάς και η κούραση δεν μας επιτρέπει πάντα να αξιοποιούμε δημιουργικά τις ευκαιρίες που μας δίνει η καθημερινότητα για να διδάξουμε στα παιδιά μας τις αξίες που θεωρούμε σημαντικές. 
Τα παρακάτω παιχνίδια όχι μόνο θα επιτύχουν εύκολα αυτούς τους σκοπούς, αλλά και θα διασκεδάσουν τα μικρά μας τόσο πολύ που θα μας παρακαλούν να τα επαναλάβουμε! Έτσι, θα υιοθετήσουν και τα διδάγματα με φυσικό τρόπο.
Πέντε παιχνίδια για σωστή ανατροφή
Παρηγόρησέ με
Τι θα χρειαστείτε: 
Μερικά χαρτόνια σε διάφορα χρώματα, πάνω στα οποία θα έχετε ζωγραφίσει πρόσωπα με διάφορες δυσάρεστες εκφράσεις (στεναχωρημένα, θυμωμένα, τρομαγμένα, κλπ). 
Κουζινικά, αρκουδάκια, παιδικά στηθοσκόπια και ό,τι άλλο βάλετε με το νου σας!
Πώς παίζεται: 
Τα παιδιά θα διαλέγουν τυχαία από ένα χαρτόνι και θα μιμούνται το συναίσθημα που του αντιστοιχεί. 
Οι φίλοι τους θα πρέπει να τα κάνουν να νιώσουν καλύτερα, αφού πρώτα τα ρωτήσουν γιατί αισθάνονται έτσι. 
Για αυτό το σκοπό μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε παιχνίδι ή καλό λόγο σκεφτούν.
Τι τους μαθαίνει: 
Ενσυναίσθηση και επίλυση προβλημάτων. Τα βοηθά να μπαίνουν στη θέση των άλλων και να καταλάβουν πόσο πολλά μπορεί να επιτύχει η αλληλοβοήθεια.

Ζέστη – Κρύο
Τι θα χρειαστείτε: 
Ένα τυχαίο αντικείμενο μικρού μεγέθους.
Πώς παίζεται: 
Πρόκειται για ένα παιχνίδι που είναι γνωστό σε όλους μας. Το ένα παιδί (ή η μία ομάδα) κρύβει ένα αντικείμενο σε κάποιο σημείο του σπιτιού και το άλλο παιδί (ή ομάδα) το αναζητά. 
Οι παίκτες που γνωρίζουν πού βρίσκεται το αντικείμενο καθοδηγούν τους υπόλοιπους λέγοντάς τους «Ζέστη!» όταν πλησιάζουν και «Κρύο!» όταν απομακρύνονται από αυτό.
Τι τους μαθαίνει: 
Συνεργασία. Σε αντίθεση με τα περισσότερα παιχνίδια, η νίκη είναι συλλογική και επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας και όχι του ανταγωνισμού.

Βρες την κάλτσα
Τι θα χρειαστείτε: 
Καθαρές κάλτσες και τόσα κουτιά όσα αντιστοιχούν στα μέλη της οικογένειάς σας.
Πώς παίζεται: 
Την επόμενη φορά που θα μαζέψετε τη στεγνή σας μπουγάδα (και αφού ελέγξετε ότι κάθε κάλτσα έχει το ταίρι της) σκορπίστε τις στο πάτωμα του σαλονιού. 
Έπειτα ζητήστε από το παιδί να βρει όσο πιο γρήγορα μπορεί το… ταίρι της κάθε μίας. 
Όταν τα καταφέρει, ζητήστε τους να τις τυλίξει μαζί και να τις βάλει στο κουτί της μαμάς, του μπαμπά ή στο δικό του, ανάλογα με τον ιδιοκτήτη του κάθε ζευγαριού.
Τι τους μαθαίνει: 
Να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού, αντιμετωπίζοντάς τες ως διασκέδαση.

Κάνε τα μαζί
Τι θα χρειαστείτε: 
Τίποτα.
Πώς παίζεται: 
Ένας – ένας θα πρέπει να λέτε δύο πράγματα που μπορείτε και δύο που δεν μπορείτε να κάνετε ταυτόχρονα. 
Για παράδειγμα: 
«Μπορώ να σφυρίξω ενώ κουνάω τα χέρια μου πάνω κάτω, αλλά όχι τραγουδήσω ενώ πίνω νερό». 
Αφού κάνετε τις δηλώσεις σας, θα πρέπει να αποδείξετε και την ειλικρίνειά τους, εκτελώντας το πρώτο μέρος της φράσης και δείχνοντας όσο πιο κωμικά μπορείτε την αδυναμία σας να εκπληρώσετε το δεύτερο.
Τι τους μαθαίνει: 
Υπομονή. 
Ένα από τα μεγαλύτερα παράπονα των γονιών είναι ότι τα παιδιά τους δυσκολεύονται να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να διακόψουν οτιδήποτε κάνουν ανά πάσα ώρα και στιγμή για να ικανοποιήσουν την εκάστοτε επιθυμία τους. Αυτό το παιχνίδι θα τους το μάθει με πολύ παραστατικό τρόπο!

Τα πράγματα που αγαπώ
Τι θα χρειαστείτε: 
Τίποτα.
Πώς παίζεται: 
Πάρτε πρώτοι το λόγο και κατονομάστε πέντε πράγματα που αγαπάτε. 
Για παράδειγμα: 
«Τα πράγματα που αγαπώ είναι η Ναταλία, ο μπαμπάς, οι διακοπές, το παγωτό και οι βόλτες του σκύλου». 
Ζητήστε από το παιδί να τα επαναλάβει. 
Αν τα καταφέρει, προσθέστε άλλο ένα και επαναλάβετε τη διαδικασία. Όταν δεν μπορεί πια να τα θυμηθεί όλα, είναι η σειρά του να πάρει το λόγο και η δική σας να θυμηθείτε. 
Συνεχίστε με άλλα συναισθήματα.
Τι τους μαθαίνει: 
Προπονεί τη μνήμη και τους διδάσκει ενσυναίσθηση. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, τα παιδιά έχουν καταλάβει ότι ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά πράγματα που απολαμβάνει, φοβάται ή αντιπαθεί. Επίσης, ενδέχεται να σκεφτεί πώς οι δικές του πράξεις επηρεάζουν τα αγαπημένα του πρόσωπα.

in.gr
Φιλοξενία: Το Χαμομηλάκι