Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Αυτά τα Χριστούγεννα, ας μιλήσουμε στα παιδιά μας για
το Θεό! Ας γίνουμε ουσιαστικοί επιτέλους, έτσι για αλλαγή!

Περπατάμε στο δρόμο και συναντάμε ανθρώπους μελαγχολικούς, νευρικούς, απογοητευμένους, που πριν καλά- καλά τους ρωτήσεις μπορούν να σου απαριθμήσουν ένα σωρό προβλήματα, «άλυτα».
Δουλειά, προσωπικές σχέσεις, οικονομική κατάσταση στα μαύρα χάλια….και από σωματοποιήσεις του άγχους…ένα σωρό! Ημικρανίες, πόνοι στο στομάχι, ταχυπαλμίες, αυχενικό….. μέχρι κατάθλιψη!
Κάτι πάει στραβά εκεί έξω και μπορούμε να απαριθμήσουμε πολλούς λόγους για τους οποίους τα βλέπουμε όλα μαύρα. Μας έχουν στήσει, σ’ ένα θέατρο του παραλόγου, να παριστάνουμε τις μαριονέτες τους και να μας πηγαίνουν όπου θέλουν αυτοί και να μας υποβάλλουν τα συναισθήματα που θέλουν αυτοί…Φόβοι, ανασφάλειες, ενοχές, μας πλημμυρίζουν…….
Κι έτσι γυρνάμε στο σπίτι! Κι από πού ν’αρχίσεις; Και πώς να «δώσεις» αφού δεν σου έχει μείνει «ψυχή»; Νιώθεις πολτοποιημένος, απ’ όσα συμβαίνουν εκεί έξω και ανίκανος….
Εκεί ακριβώς λες: «Θεέ μου δος μου δύναμη»! Ο Θεός! Τι άβολο θέμα κι αυτό…

Φυσικά, δεν τολμάς να ομολογήσεις πως κάθε μέρα, από μέσα σου, Του ζητάς τη βοήθεια, για τα παιδιά σου, για τον άντρα σου, για τη δουλειά, για τα λεφτά, για υγεία, γιατί είναι ένα θέμα ταμπού-φοβάσαι μη θίξεις, μην προκαλέσεις αντιδράσεις, μη γελοιοποιηθείς! Κι όμως είναι το στήριγμά σου στον ορυμαγδό της καθημερινότητας σου!
Ας αφήσουμε λοιπόν μια μέρα στην άκρη τα «σημαντικά» κι ας μιλήσουμε απ’ την ψυχή μας και στο μικρό μας, για τον Θεό!
  • Το Θεό που μας στηρίζει κάθε στιγμή. Ας γίνουμε ουσιαστικοί επιτέλους, έτσι για αλλαγή!
  • Να τους πούμε για το Θεό που είναι παντού! Ο κόσμος όλος είναι δημιούργημά Του και η παρουσία Εκείνου, κατακλύζει τα πάντα!
  • Να τους δείξουμε πώς, να ενώνουν τα χεράκια τους και να ευχαριστούν το Θεό, για ό,τι τους έδωσε.
  • Να τους μιλήσουμε για τον άγγελο φύλακά τους που τα προστατεύει κάθε στιγμή, για να μη φοβούνται!
  • Να τους διαβάσουμε την ιστορία του Χριστού και των θαυμάτων του, μέσα από την εικονογραφημένη Βίβλο.
  • Να εκκλησιαζόμαστε με τα παιδιά μας, όσο μπορούμε…για να χτίσουν μέσα τους, «το Χριστό των παιδικών τους χρόνων!»
Να τους εξηγήσουμε πως ο καθένας μας βλέπει τον κόσμο με τα μάτια της ψυχής του και πως αν η ψυχή μας είναι δεμένη με τον Θεό και φωτίζεται απ’ Αυτόν, τότε μπορεί να βλέπει την παρουσία Του σε κάθε δημιούργημα Του και να καταλαβαίνει το νόημα των πραγμάτων.
Και φυσικά να τους πούμε πως ο Θεός είναι ΑΓΑΠΗ και δεν τιμωρεί, αλλά βοηθάει όποιον ζητήσει, τη βοήθειά Του. «Τον ασθενούντα θεραπεύει και τον ελλείποντα αναπληρεί» όπως ξέρουμε εμείς!


Ας βάλουμε το Θεό στη ζωή μας και στη ζωή των παιδιών μας γιατί εκεί έξω υπάρχει διάλυση της ψυχής και του νου.

Ας μην τους αφήσουμε να παρασύρουν κι εμάς στην αλλοτρίωση και στα ψυχοφάρμακα! Ας αντλήσουμε δύναμη από τη δύναμη του Θεού και ας συνεχίσουμε τον αγώνα για τα δύσκολα και τα σημαντικά-έτσι δεν είμαστε φτιαγμένες άλλωστε οι μανούλες;

Γράφει η Μιμή Ρουμπέκα-Κούλη -- Νηπιαγωγός
mother

ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ


Η 9η Δεκεμβρίου γιορτάζεται ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, γιατί την ημερομηνία αυτή του 2003 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε τη Συνθήκη κατά της Διαφθοράς.
 

[45] ἐγὼ μὲν γὰρ προὔλεγον καὶ διεμαρτυρόμην καὶ παρ’ ὑμῖν ἀεὶ καὶ ὅποι πεμφθείην· αἱ δὲ πόλεις ἐνόσουν, τῶν μὲν ἐν τῷ πολιτεύεσθαι καὶ πράττειν δωροδοκούντων καὶ διαφθειρομένων ἐπὶ χρήμασι, τῶν δ’ ἰδιωτῶν καὶ πολλῶν τὰ μὲν οὐ προορωμένων, τὰ δὲ τῇ καθ’ ἡμέραν ῥᾳστώνῃ καὶ σχολῇ δελεαζομένων, καὶ τοιουτονί τι πάθος πεπονθότων ἁπάντων, πλὴν οὐκ ἐφ’ ἑαυτοὺς ἑκάστων οἰομένων τὸ δεινὸν ἥξειν καὶ διὰ τῶν ἑτέρων κινδύνων τὰ ἑαυτῶν ἀσφαλῶς σχήσειν ὅταν βούλωνται. 
[46] εἶτ’, οἶμαι, συμβέβηκε τοῖς μὲν πλήθεσιν ἀντὶ τῆς πολλῆς καὶ ἀκαίρου ῥᾳθυμίας τὴν ἐλευθερίαν ἀπολωλεκέναι, τοῖς δὲ προεστηκόσι καὶ τἆλλα πλὴν ἑαυτοὺς οἰομένοις πωλεῖν πρώτους ἑαυτοὺς πεπρακόσιν αἰσθέσθαι· ἀντὶ γὰρ φίλων καὶ ξένων ἃ τότ’ ὠνομάζοντο ἡνίκ’ ἐδωροδόκουν, νῦν κόλακες καὶ θεοῖς ἐχθροὶ καὶ τἆλλ’ ἃ προσήκει πάντ’ ἀκούουσιν.

[45] Εγώ όμως τα επρόλεγα αυτά και πάντοτε επεκαλούμην μάρτυρας θεούς και ανθρώπους ότι θα συμβούν και όταν ωμιλούσα εις σας και όπου άλλου εστελλόμην ως πρεσβευτής σας. Αλλ' αι (ελληνικαί) πολιτείαι διήρχοντο μεγάλην ηθικήν κρίσιν, διότι οι μεν πολιτευόμενοι και διαχειριζόμενοι τα κοινά εδωροδοκούντο και ηγοράζοντο με χρήματα, οι δε πολίται και ο πολύς λαός πότε μεν δεν αντελαμβάνετο τα όσα έκαμνον οι κυβερνώντες, πότε δε (αν και καταλάβαιναν ότι κάτι κακόν γίνεται) εξ αιτίας του ανέτου και ησύχου καθημερινού βίου τον οποίον περνούσαν, έμεναν ευχαριστημένοι και δεν αντέδρων κατά των κυβερνώντων. Και από αυτήν την ασθένειαν είχον προσβληθή όλοι παντού, ώστε να νομίζη έκαστος ότι δεν θα τον βρη η συμφορά αυτόν, αλλ' ότι θα εξασφαλίση τα ιδικά του πράγματα εάν ήθελεν εκμεταλλευθή τους κινδύνους των άλλων. 
[46] Κατόπιν όμως απ' τα γεγονότα αυτά, νομίζω ότι συνέβη το αντίθετον. Οι μεν λαοί, εξ αιτίας της μεγάλης και ακαίρου διά την εποχήν εκείνην αμελείας των να χάσουν την ελευθερίαν των, οι δε άρχοντες οι οποίοι επίστευον ότι πάντα τα άλλα πωλούν εκτός των εαυτών των, ν' αντιληφθούν τότε ότι το πρώτον πράγμα που απώλεσαν ήτο ο εαυτός των. Αντί, δηλαδή, να ονομάζωνται φίλοι και φιλοξενούμενοι, όπως ωνομάζοντο την εποχήν που εδωροδοκούντο, τώρα ακούουν να ονομάζωνται κόλακες και εχθροί των θεών και με όλα τα άλλα ονόματα που τους ταιριάζουν, και πολύ δικαίως. 

[45] Διότι εγώ μεν προέλεγον, και διεμαρτυρόμην πάντοτε, και προς σας, και όπου εστελλόμην. Αι δε πόλεις ενόσουν, διότι οι μεν πολιτικοί, και οι διαχειριζόμενοι τα κοινά εδωροδοκούντο, και διεφθείροντο διά χρημάτων, οι δε ιδιώται και ο λαός, το μεν δεν προέβλεπον τα γεγονότα, το δε παρεσύροντο από την πρόσκαιρον ησυχίαν και άνεσιν, και επειδή όλοι γενικώς είχον πάθει κάποιαν τοιαύτην τινά νόσον, να νομίζη, δηλαδή έκαστος από όλους, ότι η συμφορά θα έλθη, πλην όχι επ' αυτών, και ότι διά των κινδύνων των άλλων θα διατηρήσουν ασφαλώς τα εαυτών, όταν θέλουν. 
[46] Έπειτα, νομίζω, συνέβη, εις μεν τον πολύ κόσμον, λόγω της πολλής και ακαίρου ραθυμίας, να χάση την ελευθερίαν του, εις δε τους προεστώτας και τους νομίζοντας, ότι πωλούν όλα τα άλλα εκτός των εαυτών των, να αντιληφθούν, ότι επώλησαν πρώτον τους εαυτούς των· διότι αντί φίλων και ξένων, όπως ωνομάζοντο τότε, ότε εδωροδοκούντο, τώρα ακούουν κόλακες και εχθροί των Θεών και όλα τα άλλα, όσα τους αρμόζουν.

Τέτοιες φωτογραφίες παιδιών,
δεν πρέπει να ανεβάζετε στο διαδίκτυο!

Το χαμομηλάκι λέει:
Όχι φωτογραφίες των παιδιών σας, γενικά, πόσο μάλλον τις παρακάτω
-------------------------
Υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι να δείξουμε την αγάπη μας στα παιδιά μας. Δεν χρειάζεται να τα εκθέτουμε στο διαδίκτυο
Βγάλτε φωτογραφίες, αποθηκέψτε, εκτυπώστε, γεμίστε το σπίτι σας με καδράκια, δείξτε στους συγγενείς και φίλους, σε ανθρώπους που αγαπούν εσάς και το παιδί σας, αλλά... μέχρις εδώ.
 
 
Τι και αν έχουν βγει αρκετές ανακοινώσεις, τι και αν πολλές γυναίκες-μητέρες πέφτουν θύματα υποκλοπής φωτογραφιών καθημερινά! Πολλές μαμάδες δεν... σταματούν να ανεβάζουν φωτογραφίες με τα παιδιά τους στο διαδίκτυο.
 
 
Όχι, δεν είναι κατακριτέο να ανεβάσει μια μανούλα, μια φωτογραφία αγκαλιά με το παιδί της ή μια φωτογραφία οικογενειακή (;;)
 
Κατακριτέο είναι, να φωτογραφίζει κάποιος το παιδί του την ώρα που κάνει μπάνιο και να την ανεβάζει αμέσως στο διαδίκτυο.
Κατακριτέο είναι να ανεβάζει κάποιος φωτογραφίες του παιδιού του με μαγιό και κατακριτέο είναι, το κάθε τι που θα μπορούσε να προσβάλει ένα παιδί.
 
Παρακάτω θα δείτε ποιες είναι οι επτά φωτογραφίες που θα πρέπει να σταματήσουν να ανεβαίνουν από τους γονείς στο διαδίκτυο αλλά και τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να το κάνουν.
 
1. Παιδιά γυμνά στο μπάνιο
 
Το να ανεβάζετε γυμνές φωτογραφίες του παιδιού σας στο μπάνιο είναι άσχημο καθώς, στις ομάδες με μαμάδες και παιδιά, κυκλοφορούν όχι μόνο μαμάδες και παιδιά, αλλά και διεστραμμένοι άνθρωποι!
 
2. Παιδιά ημίγυμνα
5645656uytyuhj56 2

Ακόμη και χωρίς μπλούζες ή φορώντας μόνο την πάνα τους ή μόνο με το εσώρουχο, πρέπει να πάψουν να ανεβαίνουν στα προφίλ των γονιών.
 
3. Οτιδήποτε που δείχνει το όνομά τους
5645656uytyuhj56 1

Ταυτότητες, ταμπελάκια, ζωγραφιές που γράφουν το όνομά τους, απαγορεύονται καθώς επίσης όπως και τα tags σε διάφορα πάρτι και events!
 
4. Το όνομα του σχολείου τους
34663567u5yutyhju67567y

Αυτό συμπεριλαμβάνει την πύλη του σχολείου, ονόματα και λογότυπα σε τσάντες. Δεν είναι λίγες οι φορές που η αστυνομία δέχεται τηλεφωνήματα για περίεργα οχήματα σταθμευμένα έξω από σχολεία.
 
5. Οτιδήποτε μπορεί να «εντοπίσει» το σπίτι σας
4524563567y56y5yh5e6 1

Το Google Earth έχει κάνει ήδη ένα απίστευτο κακό, καθώς επιτρέπει στον οποιονδήποτε στον κόσμο να δει την είσοδο του σπιτιού μας. Μην φωτογραφίζετε τα παιδιά σας στην αυλή και την εξώπορτα ακόμη και αν σας φαίνεται ακίνδυνο.
 
6. Φωτογραφίες που όταν γίνουν έφηβοι θα νιώθουν ντροπή.
4524563567y56y5yh5e6 2

Οι φωτογραφίες που «ανεβαίνουν» μένουν για πάντα. Μην γίνετε εσείς η αιτία που το παιδί σας θα νιώσει ντροπή ή πέσει θύμα bulling!
 
7. Μην ανεβάζετε φωτογραφίες με παιδιά άλλων γονιών
34536t456yetrg 1

Τι και αν το παιδί σας έχει μια σούπερ φωτογραφία με τον κολλητό του. Δεν πρέπει να σπεύσετε να την ανεβάσετε, καθώς οι άλλοι γονείς μπορεί να μην θέλουν.
 
Πηγή:mothersblog.gr
 24ωρο