Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2018

Ο μικρός τυμπανιστής

Μοῦ ΄παν ἔλα νὰ πᾶμε νὰ δεῖς.
Χριστὸς γεννήθηκε
στὴν ἄκρη τῆς γῆς.
Κι ἐγὼ γυρίζω ἀπόψε
στὸν οὐρανό,
τ’ἀστέρι ψάχνω νὰ ‘βρω
τὸ φωτεινό, ρα πα παμ παμ (δίς).
Νὰ μὲ πάει στὸν μικρὸ Βασιλιᾶ,
πα ρα πα παμ παμ, πέρα μακριά.

Μὲς τὴ νύχτα παιδὶ μοναχό,
τί δῶρο νὰ σοῦ φέρω
ποὺ ‘μαι φτωχό;
Φέρνω τὸ τύμπανο
ποὺ μόνο κρατῶ,
τὰ κάλαντα νὰ παίξω
γιὰ τὸν Χριστό, ρα πα παμ παμ (δίς).
Τὸ πιὸ ὡραῖο τραγούδι θὰ πῶ,
πα ρα πα παμ παμ,γιὰ τὸν Χριστό.

Μὲς στὴ φάτνη τὰ ζῶα ξυπνοῦν
κι ἀπ’ ἔξω ταπεινὰ
βοσκοὶ προσκυνοῦν.
Στῆς Παναγιᾶς κρυμμένο τὴν ἀγκαλιὰ
χρυσὸ στεφάνι, φῶς, φορεῖ στὰ μαλλιά, ρα πα παμ παμ (δίς)
Σὰν μὲ βλέπει, ἡ καρδιά μου χτυπᾶ πα ρα πα παμ παμ,
καὶ μοῦ γελᾶ.

Ένας άλλος μικρός τυμπανιστής
Χτυπά ταμπούρλο πα ρα πα παμ παμ
χτυπά χαρούμενα πα ρα πα παμ παμ
χτυπά για ν’ ακουστεί πα ρα πα παμ παμ
ήρθαν Χριστούγεννα πα ρα πα παμ παμ
ρα πα παμ παμ ρα πα παμ παμ
Ο Θεός παιδί πα ρα πα παμ παμ
στο παχνί.

Λάμπει το αστέρι πα ρα πα παμ παμ
οι άγγελοι υμνούν πα ρα πα παμ παμ
μάγοι οδοιπορούν πα ρα πα παμ παμ
βοσκοί δοξολογούν πα ρα πα παμ παμ
πα ρα πα παμ παμ πα ρα πα παμ παμ
Το Χριστό θωρούν πα ρα πα παμ παμ
στη σπηλιά.

Δεν έχω δώρα πα ρα πα παμ παμ
να Σου προσφέρω εγώ πα ρα πα παμ
μονάχα μια καρδιά πα ρα πα παμ παμ
που να χτυπά για Σε πα ρα πα παμ παμ
ρα πα παμ παμ ρα πα παμ παμ
Ω! Θεέ μου, Εσύ πα ρα πα παμ παμ
δέξου την.

Μια φορά σε μια φάτνη

Μια φορά σε μια φάτνη, φτωχή, ταπεινή
κάποια νύχτα, που άνοιξαν οι ουρανοί,
κατεβήκανε άγγελοι, τρέξαν βοσκοί
κι ένα αστέρι λαμπρό τους οδήγησε εκεί.

Χριστούγεννα, Χριστούγεννα!
Ήρθ΄ ο Χριστός και πλημμύρισε φως!

Μες στον κρύο χειμώνα, την κρύα νυχτιά
η ελπίδα μας καίει στην καρδιά μας φωτιά.
Αιώνια Χριστούγεννα, αιώνια χαρά,
ο Χριστός επισκέπτεται κάθε καρδιά.

Χριστούγεννα, Χριστούγεννα!
Ήρθ΄ ο Χριστός και πλημμύρισε φως!

Χριστούγεννα, η καρδιά μου αντηχεί
μες στης νύχτας την άγια γλυκιά σιωπή.
Χριστούγεννα, τα παιδιά τραγουδούν
σε όλη τη γη η αγάπη ας ζει!

Χριστούγεννα, Χριστούγεννα!
Ήρθ΄ ο Χριστός και πλημμύρισε φως!