Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2009

Περί λόγου και Λόγου

Ως άνθρωπος γεννώ Ιδέες

Ως άνθρωπος εκφέρω λόγο. 
Λόγο ουσίας, άποψη, θέση, στάση.

Η ιδέα μου, που γίνεται λόγος, είναι δικιά μου, κτήμα μου, προϊόν μου αλλά και ουσία του είναι μου. 
Ο λόγος μου ορίζει εμένα, με χαρακτηρίζει, με διατυπώνει, με εκφράζει, με αντιπροσωπεύει, με ταυτοποιεί. 
Ο λόγος που εκφέρω δεν είναι μεταγενέστερος, υπάρχει μέσα μου, εντός μου και γεννάται από την ανάγκη. 
Ο λόγος μου, είμαι εγώ ο ίδιος, διατυπωμένος, εκφρασμένος.

Ο Υιός, ο Λόγος, δεν είναι φυσικός γιος του Θεού, 
αλλά η έκφραση του ίδιου του Πατρός, 
γι’ αυτό δεν έπεται, αλλά υφίσταται, συνυπάρχει.