2013-12-05

Το Μέλι — Λαϊκό παραμύθι από την Κάσο

Mια φορά ήταν ένας γέρος και μια γριά. Μια μέρα που σκούπιζε η γριά στο σοκάκι της, βρήκε ένα γρόσι. Πάει, λοιπόν, και λέει:
... έφαγε και ο σκύ­λος και η γάτα
και περίσσεψε κιόλας...
— Ω, κακόμοιρε γέρο, δες, βρήκα ένα γρόσι.
— Ε, λέει ο γέρος, και τι να το κάνουμε το γρόσι;
— Να πάμε να πάρουμε κάτι να φάμε.


Κάθονταν, λοιπόν, και σκέφτονταν τι να πάρουν.
Λέει η γριά:
 — Ω, κακόμοιρε γέρο, να πάρουμε καρύδια, θα πετάξουμε τα φλούδια, να πάρουμε φουντούκια, θα πετάξουμε τα φλούδια, να πάρουμε αμύγδαλα, θα πετάξουμε τα φλούδια, ξέρεις τι να πάρουμε; Να πάρουμε μέλι, που δε θα πετάξουμε τίποτα.


Φεύγει, λοιπόν, ο γέρος και πήγε και πήρε το μέλι.
 Έφαγε ο γέρος, έφαγε η γριά και η νύφη και ο γαμπρός, έφαγε και ο κου­μπάρος και η κουμπάρα, έφαγε και ο σκύ­λος και η γάτα και περίσσεψε κιόλας και άλειψαν το στύλο του σπιτιού για να κολλήσει.

Πάει η γριά να σιμώσει το στύλο, κολλά. Πάει ο γέρος να ξεκολλήσει τη γριά, κολλά κι αυτός. Πάει ο γαμπρός να ξεκολλήσει το γέρο, κολλά, πάει η νύφη να ξεκολλήσει το γαμπρό, κολλά, πάει ο κουμπάρος να ξεκολλήσει τη νύφη κολλά κι αυτός, πάει η κουμπάρα να ξεκολλήσει τον κουμπάρο, κολλά και η κουμπάρα, πάει ο σκύλος να ξεκολλήσει την κουμπάρα, κολλά κι αυτός, πάει η γάτα να ξεκολλήσει το σκύλο, κολλά κι η γάτα, δεν απόμεινε κανένας που να μην κολλήσει!


το βρήκαμε στα Παιδικά Χαμόγελα