Κυριακή, 12 Απριλίου 2015

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ !

Ἀνάσταση
 
Ἀνάσταση. Τὰ σήμαντρα χτυποῦν.
Κι ὅλα τὰ δένδρα ἀνθίζουν πέρα ὡς πέρα.
Στὸν κόσμο αὐτὸ ἂς μάθουν ν᾿ ἀγαποῦν
ὅσοι τὸ μίσος ἔσπειραν κι ἂς ποῦν
«Χριστὸς Ἀνέστη ἐτούτη τὴν ἡμέρα».
Στέλιος Σπεράντζας
 

Χριστός Ἀνέστη