Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

Η «Σχολική» άδεια που δικαιούνται οι γονείς παιδιών έως 16 ετών, που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Ρεπορτάζ: Κώστας Μιλόβας

Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπει ο νόμος 1483/84 σχετικά με τη σχολική άδεια που δικαιούνται οι γονείς παιδιών έως 16 ετών που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Δικαιούχοι
Όταν σε μια οικογένεια εργάζονται και οι δύο γονείς προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της καθημερινότητας με αφορμή και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η εργατική νομοθεσία προβλέπει το δικαίωμα στους γονείς που έχουν παιδιά έως 16 ετών και τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, (συμπεριλαμβανομένου και του νηπιαγωγείου) να ζητούν από τον εργοδότη τους άδεια και να την λαμβάνουν.
Η σχετική άδεια μπορεί να χορηγείται ώστε να απουσιάσουν για ορισμένες ώρες ή ολόκληρη ημέρα από την εργασία τους προκειμένου να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους.
Διάρκεια και αποδοχές

* Η άδεια χορηγείται με αποδοχές και μπορεί να φτάσει τις τέσσερις (4) ημέρες τον χρόνο για κάθε παιδί (ΕΓΣΣΕ 2008‐2009).
* Επίσης χορηγείται τμηματικά και ποτέ δεν ξεπερνά τη μία (1) εργάσιμη ημέρα. Ενώ δίδετε πάντοτε τμηματικά και ποτέ για περισσότερο από μία (1) εργάσιμη ημέρα κάθε φορά.
* Σημειώνουμε ότι η Σχολική Άδεια για την παρακολούθηση σχολικής επίδοσης δεν συμψηφίζεται με άλλες άδειες που δικαιούται ο εργαζόμενος.
* Ο αριθμός των απασχολουμένων στην επιχείρηση και το εάν ο άλλος γονέας του τέκνου εργάζεται ή όχι εκτός σπιτιού δεν έχει καμία επίπτωση στο δικαίωμα άδειας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης.

Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς εργάζονται, θα πρέπει μεταξύ τους να συμφωνήσουν ποιος από τους δύο θα κάνει κάθε φορά χρήση του δικαιώματος ώστε να παρακολουθεί τα παιδιά και να ενημερώνετε από τους δασκάλους και καθηγητές τους αντίστοιχα.
Επίσης σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ ( ΕΓΣΣΕ 2008, άρθρο 4) η άδεια σχολικής παρακολούθησης χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής (-τρια) με αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάθε γονέας έχει δικαίωμα να λαμβάνει 4 ημέρες σχολικής άδειας για κάθε παιδί το έτος.
Την παραπάνω άδεια δικαιούνται και οι γονείς με παιδιά στο νηπιαγωγείο.
zougla