Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015

Τα Τσακάλια της Κατοχής: Οι Δοσίλογοι
και οι Μαυραγορίτες της Κατοχής - Για να μαθαίνουμε,
εμείς και τα παιδιά μας (video)

Οι Δοσίλογοι και οι μαυραγορίτες της Κατοχής. Πολύ γνωστά και ισχυρά ονόματα της μεταπολεμικής εποχής που δεν τιμωρήθηκαν ποτέ!
Θα πρέπει να μαθαίνουμε από το παρελθόν για να είμαστε πιο σοφοί σήμερα και στο μέλλον.

Το 1943 μαυραγορίτες κατέκλεβαν και πλούτιζαν για ένα ντενεκέ λάδι