Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Έχει στην αγκαλιά του την περιουσία του και κοιμάται ήσυχος... λες και μόλις διέσωσε την ομορφιά του κόσμου.

Κοιμάται γιατί μπορεί πια να ονειρευτεί. 
Είναι στεγνός, είναι σώος, είναι μακριά από την καταστροφή. 
Έχει στην αγκαλιά του την περιουσία του και κοιμάται ήσυχος. 
Διόλου δεν τον απασχολεί που κοιμάται σ' ένα ψαθάκι, σε μια πλατεία, σε μια χώρα - πέρασμα προς την ζωή που ονειρεύτηκε. Διόλου δεν τον απασχολεί που είναι εκτεθειμένος σε αδιάκριτα μάτια. 
Κοιμάται ήσυχος, λες και μόλις διέσωσε την ομορφιά του κόσμου.

netakias