Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

Εκατοντάδες ασυνόδευτα ανήλικα
φτάνουν στη χώρα μας κάθε χρόνο ...

αναγκασμένα να αναζητήσουν ασφάλεια 
μακριά από την πατρίδα τους.
Πολλά ασυνόδευτα παιδιά που καταλήγουν στην Ελλάδα μπορούν πια να έχουν τον «δικό τους άνθρωπο». 
Ελπίζω πως είμαι ένας από αυτούς.

Δίκτυο Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων