Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

Μεγαλώνοντας ένα παιδί σε καθεστώς φτώχειας αυξάνεται
ο κίνδυνος ανάπτυξης νευρολογικής βλάβης

Μεγαλώνοντας ένα παιδί σε καθεστώς φτώχειας αυξάνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης νευρολογικής βλάβης, κάτι που ανιχνεύεται ήδη από την ηλικία των τεσσάρων μηνών, αναφέρει αμερικανική μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο International Journal of Epidemiology. 
Children Growing Up in Poverty More Likely To Develop Neurological Problems
Ως αποτέλεσμα των νευρολογικών προβλημάτων, είναι οι μαθησιακές δυσκολίες, το σύνδρομο ΔΕΠΥ ή τα παιδικά ψυχολογικά προβλήματα.
Τα δεδομένα της έρευνας
Επιστήμονες από το NIH's Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) στο Rockville του Maryland, ανέλυσαν τα δεδομένα που συλλέγονται μεταξύ 1959 και 1966 από το "Collaborative Perinatal Project", στο οποίο περιλαμβάνονταν πληροφορίες για περισσότερες από 50.000 εγκυμοσύνες και τα παιδιά που γεννήθηκαν.

Τα παιδιά υποβλήθηκαν σε νευρολογικές εξετάσεις (παραμορφώσεις, ανωμαλίες στη στάση του σώματος, κινητικών δεξιοτήτων, απόκριση σε διέγερση του δέρματος, τη μυϊκή δύναμη, αυτόνομο νευρικό σύστημα) κατά τη γέννησή τους, στους τέσσερις μήνες ζωής, σε ηλικία ενός έτους και επτά ετών. Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γονέων αξιολογήθηκε κατά την έναρξη της μελέτης.

Οι διαπιστώσεις

Παρά τον αυξημένο κίνδυνο για επιπλοκές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού, η οποία είναι πιο συχνή στις γυναίκες σε κατάσταση φτώχειας, τα ευρήματα έδειξαν μικρή διαφορά στη νευρολογική κατάσταση μεταξύ των παιδιών, κατά τη γέννηση. 
Ωστόσο, αυτό άλλαξε όταν τα παιδιά ήταν τεσσάρων μηνών: 12,8% των περισσότερο μειονεκτούντων παιδιών εμφάνισαν νευρολογικές ανωμαλίες σε σύγκριση με το 9,3% των λιγότερο μειονεκτούντων παιδιών. Με την ηλικία των επτά, το ποσοστό της απομείωσης μεταξύ των πλέον μειονεκτούντων ατόμων αυξήθηκε σε 20,2% σε σύγκριση με 13,5% στα κοινωνικοοικονομικά εξασφαλισμένα παιδιά.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, πιθανές εξηγήσεις για τη διαφορά αυτή μπορεί να αφορά υψηλότερα ποσοστά χρήσης αλκοόλ και ναρκωτικών από τις μητέρες, υψηλότερα επίπεδα των ορμονών του στρες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς και αυξημένο άγχος και κατάθλιψη των γονιών μετά τη γέννηση του παιδιού.
Σήμερα, περισσότερα παιδιά ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας σε σύγκριση με το χρόνο που συλλέχθηκαν τα δεδομένα για τη μελέτη, σημείωσαν οι συντάκτες της έρευνας. Περαιτέρω έρευνα είναι απαραίτητη για το θέμα αυτό και το πώς οι νευρολογικές βλάβες θα μπορούσαν να αποφευχθούν, δήλωσαν οι ειδικοί επιστήμονες.