Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

Βαρηκοΐα από την Εκκριτική Ωτίτιδα στα παιδιά

Το κάθε αυτί ενώνεται με τη μύτη με ένα σωληνάκι που ονομάζεται ευσταχιανή σάλπιγγα. Όταν για κάποιο λόγο κλείσει η είσοδος της ευσταχιανής σάλπιγγας μέσα στη μύτη, το αυτί δεν «αερίζεται» και αντιδρά με τοπική φλεγμονή. 

Η φλεγμονή προκαλεί παραγωγή και συσσώρευση αντιδραστικών υγρών πίσω από το τύμπανο, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ακοή, αφού το υγρό «απορροφά» μέρος του ήχου.
---------------
Οι επιπτώσεις της βαρηκοΐας από την εκκριτική ωτίτιδα είναι πολύ σημαντικές. 
Τα παιδιά με υγρό στα αυτιά μπορεί να αργήσουν να μιλήσουν ή να έχουν προβλήματα στην ανάπτυξη του λόγου. Σε χρόνιες, παραμελημένες περιπτώσεις, μπορεί να έχουν και μειωμένη απόδοση στο σχολείο, μειωμένη πνευματική ανάπτυξη ή και ψυχολογικά προβλήματα από την αδυναμία επικοινωνίας με τα άλλα παιδιά.
---------------
περισσότερα εδώ
************

Η
ωτίτιδα είναι από τις πιο ενοχλητικές και επώδυνες παθήσεις που επηρεάζουν τα παιδιά αλλά και τους ενήλικες. Η συγκεκριμένη πάθηση μπορεί να πάρει περισσότερες από μία μορφές, η καθεμία από τις οποίες έχει διαφορετικά συμπτώματα και διαφορετικό επίπεδο ενόχλησης στον ασθενή.

Έτσι, εκτός από την επώδυνη οξεία μέση ωτίτιδα, την οποία εννοούμε συνήθως όταν λέμε ωτίτιδα, υπάρχουν επίσης η εξωτερική ωτίτιδα που είναι λιγότερο επώδυνη αλλά συνοδεύεται από ενοχλητικό αίσθημα κνησμού και η εκκριτική ωτίτιδα που είναι συνήθως σχεδόν ασυμπτωματική.
Συγκεκριμένα, η εκκριτική ωτίτιδα συνίσταται στην παρουσία υγρού στο μέσω ους αλλά δεν συνοδεύεται από ενόχληση ή πόνο, παρά μόνο από ελαφριά βαρηκοϊα. Επηρεάζει κυρίως τα παιδιά ηλικίας από 2 έως 5 ετών και μπορεί να προκληθεί είτε από επεισόδιο οξείας μέσης ωτίτιδας είτε από κάποια βακτηριακή μόλυνση.
Παρόλο που η εκκριτική ωτίτιδα δεν έχει άμεσα συμπτώματα, όπως πόνος ή κνησμός, συνοδεύεται συχνά από ελαφριά βαρηκοΐα, βουητό και σε χρόνιες περιπτώσεις απώλεια της ισορροπίας.
Καθώς όμως τα συμπτώματα της δεν είναι εύκολα κατανοητά από το ίδιο το παιδί ούτε από τον ενήλικο περίγυρο του, είναι σημαντικό σε αυτές τις ηλικίες να παρατηρείτε με προσοχή τις αντιδράσεις του παιδιού στους ήχους και το πότε θα ξεκινήσει την ομιλία του.
Σε κάθε περίπτωση η εκκριτική ωτίτιδα είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί καθώς μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην ανάπτυξη και μετέπειτα εξέλιξη του παιδιού.

Για τις ελαφριές περιπτώσεις η εκκριτική ωτίτιδα μπορεί να αντιμετωπιστεί με συντηρητική αγωγή, όπως αυτοεμφύσηση, συσκευές εμφύσησης ή μαστίχες. 
Αν ωστόσο η συντηρητική αγωγή δεν φέρει αποτελέσματα και το επίπεδο βαρηκοΐας ξεπερνάει τα >40 dB είναι απαραίτητο ο ωτορινολαρυγγολόγος να επέμβει χειρουργικά για την οριστική αντιμετώπιση της πάθησης.
........................................