Κυριακή, 8 Μαΐου 2016

Μάνα, σε αγαπάμε...

Δαμήτηρ...
Γαία Μητέρα...

Μάνα Γη...
Προαιώνων αρχέτυπο,
ταυτόχρονο με την εμφάνιση του ανθρώπου.

Δαμήτηρ
ο πρώτος αποδέκτης λατρείας
τα πρώτα, πρωτόγονα ειδώλια
αφιερωμένα σε σένα.

Από τα σπλάχνα σου η ιστορία των ανθρώπων
Εσύ, η ίδια, η Ιστορία τους.

Οι δικοί σου καρποί ανθίζουν, Μάνα...
τα άνθη,
όλα τα υπόλοιπα άνθη
της Μάνας Γης,
γίνονται καρποί.

Μάνα,
σε αγαπάμε...

είσαι η γη μας,
τα βρεφικά μας όνειρα,
τα παιδικά μας ταξίδια...

Μάνα,
σε αγαπάμε...

ανάστησε η αγκαλιά σου τις αισθήσεις
και τα συναισθήματά μας,
το κούρνιαγμα στον κόρφο σου,
το προστατευτικό,
μας ανάθρεψε.

Μάνα,
σε αγαπάμε...

το χαμόγελο, και το βλέμμα
και η Αγάπη σου
μας γαλήνευαν
και βλαστήσαμε...

Μάνα,
σε αγαπάμε,

η φωνή σου,
το πρώτα τραγουδιστά
λογάκια μας
και η Αγάπη σου
το στήριγμά μας
το παντοτεινό.

ΜΑΝΑ
ΣΕ ΑΓΑΠΑΜΕ


Βασιλική Π. Δεδούση