Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

«'Οταν σφίγγουν το χέρι» - Χορωδία του Κόκκινου Στρατού.
RED ARMY Singing Greek Красная Армия пение греческих
Когда пожимают руку - When they shake hand

Στη μνήμη των αδικοχαμένων μελών της χορωδίας 
του «Κόκκινου Στρατού»
Όταν σφίγγουν το χέρι

ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο

Όταν χαμογελάνε
ένα μικρό χελιδόνι
φεύγει μέσα απ’ τ’ άγρια γένια τους

Όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται
η ζωή τραβάει την ανηφόρα
με σημαίες, με σημαίες
με σημαίες και με ταμπούρλα


When they shake hand
The sun is shure for the world

When they smile
A little swallow 
Goes out of their wild beard 

When they perish, when they perish 
The life goes up 
With flags, with flags 
With flags and with drums
Когда пожимают руку
Солнце спокойно за мир

Когда улыбаются
Одна маленькая ласточка
Вылетает из их дикой бороды

Когда гибнут, когда гибнут
Жизнь идет в гору
С флагами, с флагами
С флагами и барабанами

Translated by Polina Nekoz

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου