Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2015

Του Ασώτου σήμερα... (video για παιδιά... και όχι μόνο)

Λέγεται από τους Πατέρες, πως ακόμη και ολόκληρη η Αγία Γραφή να είχε εξαφανισθεί, μόνο η συγκεκριμένη παραβολή αν είχε απομείνει, θα αρκούσε για να περιγράψει πλήρως τον Χριστιανισμό. 
Η παραβολή του Σπλαχνικού Πατέρα ή του Ασώτου Υιού