Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015

Αγάπη (Ο μόνος θησαυρός) - Love (The only treasure)


Love (The only treasure) Αγάπη (Ο μόνος θησαυρός)
How can I stop my tear Πως μπορώ να σταματήσω το δάκρυ μου
when about wars I hear όταν διαρκώς ακούω για πολέμους
how can I, how can I πως μπορώ, πως μπορώ
How can I live in a lie Πως μπορώ να ζω σε ένα ψέμα
when around me people die όταν γύρω μου άνθρωποι πεθαίνουν
how can I, how can I πως μπορώ, πως μπορώ


Love, love, love, love Aγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη
stop the war σταματήστε τον πόλεμο
love, love, love, love αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη
I can’t any more δεν αντέχω άλλο
love, love, love, love αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη
the only treasure ο μόνος θησαυρός
love, love, love, love αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη
dont kill this pleasure μη σκοτώνετε αυτή την ευχαρίστηση


How can I feel my dreams Πως μπορώ να αισθανθώ τα όνειρά μου
I’m just flying without wings αφού μόλις πετώ χωρίς τα φτερά μου
how can I, how can I πως μπορώ, πως μπορώ
How can I walk away Πως μπορώ να φύγω μακριά
like there is no other way σαν να μην υπάρχει άλλος δρόμος
how can I, how can I πως μπορώ, πως μπορώ