Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016

Καλό Μήνα, χαμομηλάκια!
Καλό Δεκαπενταύγουστο και Καλή Παναγιά!

Ιταλοβυζαντινό (;) αντίγραφο του 13ου αιώνα της Παναγίας Αγιοσορίτισσας.
Διαστάσεις 65 Χ 103 εκ. Σήμερα βρίσκεται στην εκκλησία
Chiesa di Santa Maria Maggiore, Τίβολι.
Μαρία καθαρώτατον, 
χρυσοῦν θυμιατήριον, 
τῆς ἀχωρήτου Τριάδος, 
δοχεῖον ὄντως ἐγένου, 
ἐν ᾧ Πατὴρ ηὐδόκησεν, 
ὁ δὲ Υἱὸς ἐσκήνωσε, 
καὶ Πνεῦμα τὸ Πανάγιον, 
ἐπισκιάσαν σοι Κόρη, 
ἀνέδειξε Θεοτόκον.