Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Ένα διασκεδαστικό μάθημα θάρρους για να παρακολου-
θήσετε με τα παιδιά σας. - The journey of a baby sandpiper
to becoming independent

Πως να ξεπερνάμε τους φόβους μας
Σ' αυτή την πεντάλεπτη ταινία, μια μητέρα προσπαθεί να διδάξει στο μικρό της πως ν ανεξαρτητοποιηθεί, βρίσκοντας μόνο του την τροφή. 

Όμως κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, προκειμένου να επιβιώσει, πρέπει να μπορέσει να ξεπεράσει το φόβο του.
Μια ακόμη θαυμάσια ταινία μικρού μήκους της pixar, σε σκηνοθεσία 
του Alan Barillaro του 2016