Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Μόνο να δώσεις ένα κομμάτι ψωμί ...

Ελεημοσύνη δεν είναι μόνο να δώσεις ένα κομμάτι ψωμί. Ελεημοσύνη είναι να πεις και μια κουβέντα καλή. 
Εκείνη θα μείνει περισσότερο. 
Το ψωμί θα το φάει, πάει. 
Μια κουβέντα σωστή καλή που θα πεις με την αρετή σου, με την αγιότητα σου, αυτή θα μείνει. 
Αυτή αποτελεί υπέροχη ελεημοσύνη.

Περισσότερα εδώ