Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

Lambert - Το λιοντάρι / Lambert the Sheepish Lion

Κλασσικό Animation του 1952 με ελληνική μεταγλώττιση !!!
Παλιά Κινούμενα σχέδια
Lambert - Το λιοντάρι / Lambert the Sheepish Lion
Διαβάστε την ιστορία, κάπως αλλιώς, εδώ: