Παρασκευή, 29 Μαΐου 2009

Fatherhood
Πατρότητα...


Dedicated to my sons; Alexander, Jason and Achilles…
Αφιερωμένο στους γιους μου, Αλέξανδρο, Ιάσονα και Αχιλλέα
©2009 Jordan Kevrekidis

ευχαριστούμε  KEVREKIDIS