Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Ελάτε, όλοι μαζί, να γεμίσουμε τουλάχιστον
το χριστουγεννιάτικο τραπέζι Πολύτεκνων οικογενειών

 
- «....Κύριε, τα χέρια μου είναι καθαρά»
- «Ασφαλώς, ασφαλώς, αλλά είναι άδεια...»!!