Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

«Όταν ένας ενήλικας χτυπάει ένα παιδί... »
"When an adult hits a child... "


«Όταν ένα παιδί χτυπάει ένα παιδί το λέμε επίθεση.
Όταν ένα παιδί χτυπάει έναν ενήλικα, το λέμε εχθρότητα.
Όταν ένας ενήλικας χτυπάει έναν ενήλικα το λέμε προσβολή.
Όταν ένας ενήλικας χτυπάει ένα παιδί το λέμε πειθαρχία»

"When a child hits a child, we call it aggression.
When a child hits an adult, we call it hostility.
When an adult hits an adult, we call it assault.
When an adult hits a child, we call it discipline."


Haim G. Ginott