2016-08-07

Κανείς δεν είναι τόσο πλούσιος που να μην χρειάζεται
ένα χαμόγελο και κανείς δεν είναι τόσο φτωχός ...

... που να μην μπορεί να το δώσει!


Μην ξεχνάτε να χαμογελάτε!!