Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Ἤδη βάπτεται κάλαμος ἀποφάσεως, παρὰ κριτῶν ἀδίκων

Ἤδη βάπτεται κάλαμος ἀποφάσεως, παρὰ κριτῶν ἀδίκων,
καὶ Ἰησοῦς δικάζεται, καὶ κατακρίνεται σταυρῷ,
καὶ πάσχει ἡ Κτίσις, ἐν σταυρῷ καθορῶσα τὸν Κύριον.
Ἀλλ’ ὁ φύσει σώματος δι’ ἐμὲ πάσχων,
ἀγαθὲ Κύριε δόξα σοι.


- Ήδη ο κονδυλοφόρος βυθίζεται στο μελάνι και καταγράφεται η απόφαση, από άδικους δικαστές, και ο Χριστός καταδικάζεται σε θάνατο διά του  Σταυρού. Και η Πλάση υποφέρει καθώς αντικρίζει τον Κύριο και Δημιουργό της στον Σταυρό. Αλλά δόξα ανήκει σ' Εσένα, αγαθέ Κύριε, που κατά την ανθρώπινη φύση Σου υφίστασαι πάθη για τη σωτηρία μου...