Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

«Γιατί πουλί μ΄ δεν κελαηδείς πως κελαηδούσες πρώτα;»

«Γιατί πουλί μ΄ δεν κελαηδείς 
πως κελαηδούσες πρώτα;
Για πώς μπορώ να κελαηδώ ;
Με κόψαν τα φτερούδια μου, 
με πήραν τη λαλιά μου
Μας πήρανε μπρ’ αμάν την Πόλη μας 
και την Αγια-Σοφιά μας
Κλαίγει πικράν η Παναγιά.