Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

ΟΧΙ στην κακομεταχείριση των παιδιών!

«Έχεις το δικαίωμα να προστατεύεσαι από το να πάθεις κακό ή να σε κακομεταχειριστούν, στο σώμα ή το μυαλό» (Άρθρο 19 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού).
Παρά τη μεγάλη προσοχή η οποία δίνεται σήμερα στην προστασία των παιδιών διεθνώς, υπάρχουν παιδιά που τα κακομεταχειρίζονται σε κάθε χώρα του κόσμου.
Εργάζονται σε δύσκολες συνθήκες ή στρατολογούνται από ένοπλες ομάδες.
Είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή σεξουαλικής εκμετάλλευσης στο δρόμο, εξαναγκάζονται σε γάμο από πολύ νωρίς ή εξαναγκάζονται να ζουν δίχως την προστασία των γονιών τους.
Ο αριθμός των παιδιών που εκτίθενται σε βία, εκμετάλλευση και κακομεταχείριση σ' όλο τον κόσμο είναι ανησυχητικός.

Η αποτροπή της βίας, της εκμετάλλευσης και της κακομεταχείρισης είναι αναγκαία, για να θεωρούνται εγγυημένα τα δικαιώματα των παιδιών, όπως κατοχυρώνονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Η UNICEF προτείνει 8 μέτρα για την καταπολέμηση του φαινομένου:
1. Πίεση στις κυβερνήσεις να επιβάλλουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας για τα παιδιά.
2. Ψήφιση και εφαρμογή νόμων που εμπεριστατωμένα αντιμετωπίζουν τα ζητήματα της προστασίας των παιδιών.
3. Παροχή σωστών πληροφοριών από αξιόπιστες πηγές για βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις στις υπάρχουσες τακτικές και συμπεριφορές, που παραβιάζουν τα δικαιώματα των παιδιών.
4. Προώθηση ανοιχτής συζήτησης για θέματα προστασίας των παιδιών.
5. Προώθηση της ουσιαστικής συμμετοχής και της ενδυνάμωσης των παιδιών. Η ανάμειξη των παιδιών στα ζητήματα που τα ενδιαφέρουν, είναι σημαντική για την ενδυνάμωσή τους, αφού ο ρόλος τους στην προστασία τόσο τη δική τους όσο και των συνομήλικων τους είναι θεμελιώδης.
6. Ενίσχυση του προστατευτικού ρόλου των οικογενειών και των κοινοτήτων.
7. Βελτίωση του ελέγχου και επίβλεψη μέσω καλύτερης συγκέντρωσης, ανάλυσης και χρήσης των στατιστικών στοιχείων.
8. Εξασφάλιση ενός προστατευτικού περιβάλλοντος για τα παιδιά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.


Βίντεο: Czech Republic (Kratky Film). Animated by Zdenka Deitchova.