Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

Πώς να μάθετε σε ένα παιδί με αυτισμό
να πηγαίνει μόνο του στην τουαλέτα

Πολλά παιδιά με αυτισμό δυσκολεύονται στη χρήση της τουαλέτας. 
Γονείς και δάσκαλοι έχουν προσπαθήσει με πολλές προσεγγίσεις να διδάξουν στα παιδιά πώς να πηγαίνουν στην τουαλέτα. 
Δεν ανταποκρίνονται όλα τα παιδιά το ίδιο στις στρατηγικές μάθησης. Μια μέθοδος που μπορεί να λειτουργήσει σε ένα παιδί, μπορεί να μην είναι το ίδιο αποτελεσματική για κάποιο άλλο.

Συχνά, οι σύμβουλοι (πρόγραμμα TEACCH) καλούνται να προτείνουν προσεγγίσεις για επιτυχημένη χρήση της τουαλέτας.
Το άρθρο αυτό αποτελεί μια συλλογή από προτάσεις αρκετών, έμπειρων δασκάλων και συμβούλων σχετικά με αυτήν την δεξιότητα.
Το πλάνο (TEACCH) της αρχικής βοήθειας, που θα λάβει ένα παιδί ώστε να πηγαίνει στην τουαλέτα μόνο του, περιλαμβάνει το πώς αντιλαμβάνεται το ίδιο την αντιμετώπιση του προβλήματος (από την δική του οπτική γωνία). 
Κάποιο άλλο πλάνο περικλείει την κατασκευή μιας οπτικής υποδομής που θα βοηθήσει το παιδί να καταλάβει τι προσδοκίες έχετε από αυτό. 
Παρατηρείστε κάθε στοιχείο της Δομημένης Διδασκαλίας ώστε να αποφασίσετε πώς μπορούν τα οπτικά βοηθήματα να γίνουν μέρος της εκμάθησης. Αυτά τα βοηθήματα σχηματίζουν θετικές ρουτίνες, διευκρινίζουν προσδοκίες και μειώνουν το ρυθμό εμφάνισης συγκρουσιακών καταστάσεων.

Η οπτική γωνία του παιδιού
Ακόμη και για τα παιδιά με τυπική ανάπτυξη, η επίσκεψη στην τουαλέτα είναι μια δύσκολη δεξιότητα προς κατάκτηση. 
Ενώ το παιδί μπορεί να έχει καλή επίγνωση και έλεγχο του σώματός του, υπάρχουν άλλοι παράμετροι, κοινωνικού χαρακτήρα, που καθορίζουν πόσο εύκολα κατακτούνται οι δεξιότητες της τουαλέτας. 
Τα μικρά παιδιά δεν μαθαίνουν να πηγαίνουν στην τουαλέτα λόγω εσωτερικής επιθυμίας. Αντίθετα, κατακτούν αυτήν την δεξιότητα ώστε να ευχαριστήσουν τους γονείς τους και να κερδίσουν τον κοινωνικό τίτλο «μεγάλο κορίτσι» ή «μεγάλο αγόρι». 
Αυτό το κοινωνικό κίνητρο είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που καθορίζει αν το παιδί είναι έτοιμο να μάθει να χρησιμοποιεί την τουαλέτα.

Πώς συμβάλλουν τα χαρακτηριστικά του αυτισμού στη δυσκολία του παιδιού να μάθει να πηγαίνει μόνο του στην τουαλέτα;
Η δυσκολία του παιδιού να κατανοεί και να διασκεδάζει με τις αμοιβαίες κοινωνικές σχέσεις, σίγουρα λειτουργεί παρεμβατικά στην διαδικασία. 

Παιδιά ηλικίας 2-3 χρόνων μπορεί να νοιώθουν περήφανα που φορούν παντελόνι για μεγάλα παιδιά και να χαίρονται όταν ικανοποιούν τους γονείς τους, όμως, ένα ανάλογο κίνητρο είναι σπάνιο σε ένα παιδί με αυτισμό.
Ένα παιδί με αυτισμό δεν καταλαβαίνει τι προσδοκίες καλείται να εκπληρώσει στην τουαλέτα, καθώς αντιμετωπίζει χαρακτηριστικές δυσκολίες στη γλωσσική κατανόηση και τη μίμηση μοντέλων.
Τυπικά, ένα παιδί με αυτισμό δεν μπορεί εύκολα να οργανώνει και να βάζει σε σειρά πληροφορίες και να ανταποκρίνεται με συνέπεια σε σχετικές πληροφορίες. 
Επομένως, για το παιδί αυτό είναι μεγάλη πρόκληση να ακολουθεί όλα τα βήματα και να παραμένει συγκεντρωμένο στον σκοπό της διαδικασίας.
Η αδυναμία του παιδιού να δέχεται αλλαγές στην ρουτίνα του δυσκολεύει την ...
......
η συνέχεια εδώ: anaptixipaidiou

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου