Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

Έρευνα για τις συνέπειες της κοινωνικής και οικονομικής
κρίσης στη ζωή των μαθητών


Προτάσεις για ένα πιο κοινωνικό και συμμετοχικό σχολείο, που θα κινεί το ενδιαφέρον και θα απαντά στα προβλήματά τους εξέτασαν οι έφηβοι σύμβουλοι του Συνηγόρου του Παιδιού στην 4η συνάντησή τους στην Αθήνα, στις 28 και 29 Απριλίου 2012. 

Η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων, 20 αγόρια και κορίτσια 14-18 χρόνων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, συζήτησαν τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήγαγαν στα σχολεία τους με θέμα τις συνέπειες της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στη ζωή των μαθητών. Συζήτησαν ακόμη για τα δικαιώματα των παιδιών που διαμένουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας και για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας.
Τα μέλη της συγκέντρωσαν τις απόψεις μαθητών των σχολείων τους, με βάση ερωτηματολόγιο που διαμόρφωσαν με τη συμβολή των επιστημόνων του Συνηγόρου κατά την 3η τους συνάντηση. Όπως αποτυπώνεται στην έρευνα (1211 απαντήσεις από μαθητές 22 σχολείων σε διάφορες περιοχές της χώρας), οι μαθητές πιστεύουν ότι η κρίση έχει σοβαρές συνέπειες στη ζωή τους (89% στην οικογένεια, 82% στο σχολείο, 92% στην υπόλοιπη κοινωνία). Μάλιστα, το 29% των μαθητών συζητούν στις οικογένειές τους την πιθανότητα μετανάστευσης ενός τουλάχιστον μέλους της στο εξωτερικό.  
Εντύπωση προκαλεί ότι ενώ καταγράφεται σημαντική μείωση στα οικογενειακά έξοδα (πχ. 70% των μαθητών αναφέρουν αρνητικές αλλαγές στο επίπεδο διαβίωσής τους και 60% στο χαρτζιλίκι τους), μόνο το 33% αυτών δεν έχει περιορίσει τα φροντιστήρια και τα μαθήματα ξένων γλωσσών. Παράλληλα το 20% απάντησε ότι ο ένας ή και οι δύο γονείς του έχουν χάσει τη δουλειά τους, ενώ το 82% αναφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στην εργασιακή κατάσταση των γονέων τους. Οι έφηβοι κατέγραψαν και συζήτησαν προτάσεις για ένα πιο κοινωνικό και συμμετοχικό σχολείο, που θα τους κινεί το ενδιαφέρον αλλά και θα απαντά σε διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Η ομάδα συζήτησε επίσης για τα δικαιώματα των παιδιών που διαμένουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας, θέμα που απασχολεί φέτος το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού και τους Εφήβους Συμβούλους τους. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, στο οποίο διαμένει μέλος της ομάδας, συνάντηση με τα παιδιά του ιδρύματος και ξενάγηση στους χώρους διαβίωσής τους.
Οι έφηβοι σύμβουλοι συζήτησαν και για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας, με αφορμή τη διεξαγωγή βιωματικού εργαστηρίου. Οι απόψεις και οι προτάσεις των εφήβων συμπληρώνουν και ενισχύουν όσα έχουν ήδη διατυπωθεί για αυτό το θέμα από τον Συνήγορο προς το Υπουργείο Παιδείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου